ZGŁOSZENIE KONIA DO IDENTYFIKACJI
Informujemy, że wszystkie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji koni w celu wystawienia paszportu należy przesyłać do biura Związku listownie (listem poleconym) kliknij by rozwinąć formularz ...)

II WOJEWÓDZKA WYSTAWA KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH

ŁUSZCZÓW DRUGI-03.06.2018 (niedziela)

Szkolenie zaprzęgowe z Bartłomiejem Kwiatkiem
14-15.05.2018

Foto-relacja ...


Foto-relacja ...

CAVALIADA 2018 - Reprezentant LZHK
TOMASZ WÓJTOWICZ
DRUGI W KONKURSIE WENUS&MARS

Foto-relacja
...(Kliknij)

Polowa wierzchowa próba dzielności klaczy ras szlachetnych Janów Podlaski 05.12.2017

Protokół ...(Kliknij)

Polowa wierzchowa próba dzielności klaczy ras szlachetnych
Janów Podlaski 05.12.2017


Więcej ...
XXI NARODOWY MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT
KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ

Białka, 09-10.06.2018Foto-Relacja

II Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

Łuszczów, 03.06.2018Foto-Relacja

V Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych

Bedlno k.Radzynia Podlaskiego, 27.05.2018Foto-Relacja

Próba dzielności klaczy rasy śląskiej -11 czerwca 2018 r.

w ramach obchodów Dni Wąwolnicy 9-11 czerwca 2018


UWAGA
Termin zgloszeń na CZEMPIONAT

został przedłużony DO 27.05.2018


Uchwała Prezydium Zarządu PZHK

WARUNKI CZEMPIONATU ... (Kliknij)
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 17.05.2018

SPROSTOWANIE PONIŻSZEGO ZAWIADOMIENIA - INFORMACJI PREZESA

INFORMACJA PREZESA LZHK

UWAGA!!!

Od 15 stycznia br. wszystkie opłaty związane z identyfikacją
i rejestracją koniowatych oraz inne opłaty za czynności zootechniczne
przyjmowane będą na kasy fiskalne – wg zał. tabeli

Kliknij, aby pobrać tabelę

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2018

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami kwalifikacji do polowej wierzchowej oraz stacjonarnej zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych w tym sezonie.

Więcej ...(Kliknij)...

SZANOWNY HODOWCO!
Lubelski Związek Hodowców Koni w imieniu Zarządów Terenowych Kół Hodowców Koni
zaprasza na Zebrania Sprawozdawcze,

Kliknij , aby pobrać terminarz...

Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych 2018

Ogiery zakwalifikowane wstępnie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgłoszone przez OZHK/WZHK do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2018 r. wraz z wstępną oceną bonitacyjną. Więcej ...(Kliknij)...

List otwarty PZHK do Prezesa TVP w sprawie reportażu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie”

Więcej ...(Kliknij)...

OGIERY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KTÓRE UZYSKAŁY PRAWO WPISU DO KSIĘGI NA WIOSENNEJ AUKCJI OGIERÓW RAS ZIMNOKRWISTYCH

JÓZEFIN K. WARSZAWY – 03.03.2018


Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych

Więcej ... (PZHK)

OBLIGATORYJNE PRÓBY DZIELNOŚCI DLA KLACZY HUCULSKICH !!!

Przypominamy, iż zgodnie z „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze huculskie po zaliczeniu wstępnej próby polowej są wpisywane do księgi stadnej, ale muszą obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat zaliczyć próbę zasadniczą - wierzchową lub zaprzęgową (przepis ten obowiązuje wszystkie klacze wpisywane do księgi od 1 stycznia 2014 r.).
-->Informacja PZHK... (kliknij)

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że od 11 lutego 2017 r. będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem.Pełną treść komunikatu mogą Państwo przeczytać na stronie ministerstwa (kliknij ...)

Informujemy,

że wszystkie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji koni w celu
wystawienia paszportu należy przesyłać do biura Związku listownie
(listem poleconym)
Formularz (kliknij by rozwinąć ...)


Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 r. sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia – w ciągu 7 dni od dnia transakcji. Za niedopełnienie formalności grozi kara grzywny nałożona przez Państwowy Inspektorat Weterynarii.

NOWY DRUK Zmiany właściciela podpisuje zarówno sprzedający (poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel – od 02.06.2016 r. opłata wynosi 17,50 zł.

LZHK informuje, że Hodowcy, u których będą wykonywane czynności zootechniczne dla koni hodowlanych muszą podpisać ze Związkiem umowę.

Prosimy o o zapoznanie się z treścią poniższej Umowy i Oświadczenia. Na zebraniach w Terenowych Kołach Hodowców będziemy Państwa prosić o podpisanie poniższych dokumentów.
Umowa ... (Pobierz) Oświadczenie ... (Pobierz)


Zobacz starsze wątki . . .Lubelski Związek Hodowców Koni zrzesza hodowców i miłośników koni województwa lubelskiego

Od początku swojego istnienia, niezależnie od nazwy i formy organizacyjnej, koncentrował się nie tylko na pracy hodowlanej lecz również na fachowej pomocy udzielanej hodowcom, reprezentując także właścicieli koni wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za sprawy hodowli

W hodowli koni oprócz trafnych założeń szczególnie potrzebna jest konsekwencja oraz wzajemna życzliwość i zaufanie, dlatego korzystamy również z wiedzy i doświadczenia długoletnich członków - naszych najlepszych hodowców

O wynikach wspólnej pracy świadczą liczne nagrody zdobywane
na ogólnopolskich wystawach, czempionatach, pokazach i aukcjach

Jako Lubelski Związek Hodowców Koni śmiało i bez obaw patrzymy
w przyszłość. Realizujemy nasz wspólny cel jakim jest podnoszenie poziomu hodowli koni. Cieszy nas przy tym pełna satysfakcja naszych hodowców
z uzyskanych efektów

Mamy nadzieję, że rzesza naszych członków i miłośników koni będzie coraz większa z pożytkiem dla całej hodowli koni w Polsce

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Lubelski Związek
Hodowców
Koni

ul. Mełgiewska 7-9 bl.1
20-209 Lublin

tel/fax:81 746-20-94
e-mail: lzhk@tlen.pl

nr konta:
28-1240-2526-
1111-0010-0627-5683

Godziny otwarcia :
7.30 - 15.30
Terminarz Mistrzostw Polski, Czempionatów


INFORMACJA dla Hodowców Koni – dotycząca
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ASF
[ Kliknij..]


www.hij.com.pl
Informujemy, że w siedzibie LZHK jest do nabycia książka
„Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”