ZGŁOSZENIE KONIA DO IDENTYFIKACJI

Wyniki polowej próby wierzchowej klaczy
SK Janów Podlaski
(Kliknij)

Kwalifikacja klaczy do Programu ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim i sztumskim
Więcej ...(Kliknij)

Przeglądy źrebiąt rocznych i dwuletnich - Protokoły 2016
Więcej ...(Kliknij)

Próby dzielności klaczy – Protokoły 2016
Więcej ...(Kliknij)

XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Sitno 2016


XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

Białka, 16-17.07.2016 r.
Foto-Relacja ... (Kliknij) Wyniki ... (Kliknij) Artykuł na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego, ...(Kliknij) Artykuł- Wersja Polska(Kliknij)
Polowa próba dzielności klaczy zimnokrwistych
Talczyn 08.06.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt
rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty,

Uhnin 18.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt
rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty,

Wolica 17.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich ras szlachetnych

Czarna 11.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Przegląd hodowlany źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty

Orchówek 10.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZE 2016 ZAKŁADY TRENINGOWE OGIERY 2016


Umowa
kupna-sprzedaży
uwzględniająca najnowsze zmiany
w przepisach
Wyniki polowej próby wierzchowej klaczy
SK Janów Podlaski
(Kliknij)

KOMUNIKAT

Kuratora Lubelskiego Związku Hodowców Koni
w Lublinie

Pismo Delegatów z dn.04.01.2017

Postanowienie sądu okręgowego

sygn. 448
1 str

sygn. 448
2 str

sygn. 448
3 str

sygn. 448
4 str

sygn. 448
5 str

sygn. 449
1 str

sygn. 449
2 str

sygn. 449
3 str

sygn. 449
4 str

sygn. 449
5 str


Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

Lubelskiego Związku Hodowców Koni
w Lublinie
22 Stycznia 2017 Więcej informacji ... (kliknij)

Informacja dla beneficjentów przechodzących na kolejne zobowiązanie PROW.

Ważna informacja dla Członków – Hodowców Lubelskiego Związku Hodowców Koni.


Hodowców zainteresowanych przystąpieniem do uczestnictwa
w Programie ochrony zasobów genetycznych koni informujemy,

że dopiero od dnia 12 grudnia br.

powinni Państwo telefonicznie kontaktować się z biurem Związku w celu ustalenia terminu przyjazdu do LZHK
i wypełnienia dokumentów do Instytutu Zootechniki.

Jednocześnie przypominamy, że termin na przygotowanie i wypełnienie wniosku
mija w dniu 28 grudnia br.

Szanowni Hodowcy / Właściciele i Dzierżawcy ogierów

Lubelski Związek Hodowców Koni przypomina, że – podobnie jak w roku ubiegłym ostateczne rozliczenie stanówki za rok poprzedni (w tym przypadku 2016) powinno być zakończone do 23 stycznia roku 2017.

Dlatego prosimy o przesłanie najpóźniejdo 20 stycznia 2017 r. na adres Związku listem poleconym wypełnionych grzbietów świadectw pokryć klaczy i niewykorzystanych (czystych) świadectw z roku 2016.

Prosimy pamiętać również, że w przypadku zmiany ogiera na punkcie (sprzedaż, kupno, zamiana), każdy właściciel jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Biuro Lubelskiego Związku Hodowców Koni – w terminie 7 dni !ROZDZIAŁ OGIERÓW NA PUNKTY KOPULACYJNE
OGIERY DO DZIEZAWY NA SEZON 2017
Więcej informacji ... [Kliknij]


Ważna informacja dla Członków – Hodowców Lubelskiego Związku Hodowców Koni.


Informujemy,

że wszystkie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji koni w celu
wystawienia paszportu należy przesyłać do biura Związku listownie
(listem poleconym)
Formularz (kliknij by rozwinąć ...)


Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 r. sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia – w ciągu 7 dni od dnia transakcji. Za niedopełnienie formalności grozi kara grzywny nałożona przez Państwowy Inspektorat Weterynarii.

NOWY DRUK Zmiany właściciela podpisuje zarówno sprzedający (poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel – od 02.06.2016 r. opłata wynosi 17,50 zł.
III Czempionat Koni Ras Szlachetnych

Janów k.Chełma 21.05.2016
Foto-relacja ...(kliknij)III Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
Marynin k. Radzynia Podlaskiego

Marynin 2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Ścieżka Huculska
NAD LUTNIA

Zalutyń, 14.05.2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców oraz XI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni.

BYCHAWA 2016
Foto-Relacja ...(Kliknij)

Informujemy, że protokół z

Walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
Lubelskiego Związku Hodowców Koni


jest dostępny w biurze związku.

Uwaga! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.
Więcej informacji (Kliknij ...)

Właścicielom klaczy, którzy w tym roku rozpoczynają realizację
Programu ochrony zasobów genetycznych i którzy otrzymali już z Instytutu Zootechniki Wykaz klaczy zakwalifikowanych przypominamy o konieczności podpisania Umów dotyczących realizacji programu.

Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu zgłoszenia się do biura Związku i podpisania niezbędnych dokumentów.

LZHK informuje, że Hodowcy, u których będą wykonywane czynności zootechniczne dla koni hodowlanych muszą podpisać ze Związkiem umowę.

Prosimy o o zapoznanie się z treścią poniższej Umowy i Oświadczenia. Na zebraniach w Terenowych Kołach Hodowców będziemy Państwa prosić o podpisanie poniższych dokumentów.
Umowa ... (Pobierz) Oświadczenie ... (Pobierz)


Zmiana właścicieli koni
Przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z póżn.zm.
(Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976)
w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr Szczegółowe informacje (kliknij)

Zobacz starsze wątki . . .Lubelski Związek Hodowców Koni zrzesza hodowców i miłośników koni województwa lubelskiego

Od początku swojego istnienia, niezależnie od nazwy i formy organizacyjnej, koncentrował się nie tylko na pracy hodowlanej lecz również na fachowej pomocy udzielanej hodowcom, reprezentując także właścicieli koni wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za sprawy hodowli

W hodowli koni oprócz trafnych założeń szczególnie potrzebna jest konsekwencja oraz wzajemna życzliwość i zaufanie, dlatego korzystamy również z wiedzy i doświadczenia długoletnich członków - naszych najlepszych hodowców

O wynikach wspólnej pracy świadczą liczne nagrody zdobywane
na ogólnopolskich wystawach, czempionatach, pokazach i aukcjach

Jako Lubelski Związek Hodowców Koni śmiało i bez obaw patrzymy
w przyszłość. Realizujemy nasz wspólny cel jakim jest podnoszenie poziomu hodowli koni. Cieszy nas przy tym pełna satysfakcja naszych hodowców
z uzyskanych efektów

Mamy nadzieję, że rzesza naszych członków i miłośników koni będzie coraz większa z pożytkiem dla całej hodowli koni w Polsce

Serdecznie zapraszamy do współpracy


Lubelski Związek
Hodowców
Koni

ul. Mełgiewska 7-9 bl.1
20-209 Lublin

tel/fax:81 746-20-94
e-mail: lzhk@tlen.pl

nr konta:
28-1240-2526-
1111-0010-0627-5683KALENDARZ IMPREZ 2016


Zasady tworzenia
i wykorzystania puli premii hodowlanej w ramach funduszu PZHK w 2016 r.
Informujemy, że w siedzibie LZHK jest do nabycia książka
„Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”WYKAZ OGIERÓW UZNANYCH 2016