Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

W dniu 30 września 2008 r. na terenie Stada Ogierów Białka odbyła się Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.

Komisja w składzie: przewodniczący Wiesław Niewiński - Kierownik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, członkowie: Andrzej Stasiowski - Dyrektor Polskiego Związku Hodowców Koni, Jerzy Gawarecki - Prezes Stada Ogierów w Kętrzynie
i Andrzej Kopczyk - Kierownik Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, oceniła łącznie 32 ogiery, w tym 1 hodowli zagranicznej.

Prawo do wpisu do księgi stadnej uzyskało 27 ogierów. Każdy z właścicieli prezentowanych ogierów otrzymał nagrodę. Zdaniem Komisji najlepszymi ogierami wystawy zostały wybrane otrzymując tytuł czempiona:

TYTUŁOGIERHODOWCAWŁAŚCICIELBONITACJA
CzempionLATERSK Nowe JankowiceRyszard Pietrzak85 pkt
V-ce CzempionPASATZbigniew PotapczukWojciech Nowicki83 pkt
V-ce CzempionTOMŁukasz JaglewiczŁukasz Jaglewicz82 pkt

Każdy z czempionów otrzymał puchary PZHK i LZHK oraz nagrody rzeczowe.

Tradycyjnie, również publiczność miała możliwość wyboru najlepszego konia wystawy został nim ogier BON - 82 pkt, którego hodowcą jest p. Jan Pawelec, Piotrków a właścicielem p. Edward Stanisławek z Kawęczyna.

Podczas Wystawy miało miejsce uhonorowanie najbardziej zasłużonych hodowców koni zimnokrwistych. Panowie: Józef Golec, Jan Grochowski, Piotr Istynowicz, Jeremiusz Krupiński, Henryk Przewłoka, Tadeusz Szczepanowski, Józef Wójcik otrzymali dyplomy uznania za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju hodowli koni na terenie Lubelszczyzny oraz pamiątkowe puchary. Pan Jacek Makaruk Prezes Terenowego Koła Hodowców Koni w Białej Podlaskiej otrzymał z rąk Pana Dyrektora Andrzeja Stasiowskiego Złota Odznakę PZHK. Pan Prezes Henryk Wójtowicz w imieniu Lubelski Związek Hodowców Koni w dowód wdzięczności za wielokrotną pomoc w organizacji imprez i zaangażowanie wręczył Prezesowi SO Białka p. Jerzemu Urbańskiemu pamiątkową nagrodę.

Jak co roku po wycenie ogierów miał miejsce pokaz hodowlany zorganizowany przez SO Białka.

GALERIA ZDJĘĆ

LATER GASPAR AMOR
BAHUS BAZALT OXER
BAROWY BANDERAS ALION
GEJZER BORYS GRAND
FUNT BONZO HORTAN
TOM IRAK I GROZNY
SOKOL PILOT SEDAN
BRUS BON BIS
PASAT BAS V