I Jesienna Gala Konia rasy Polski Koń Zimnokrwisty

W dniu 24 października br. na terenie Stada Ogierów w Białce odbyła się zorganizowana przez Lubelski Związek Hodowców Koni I Jesienna Gala Konia rasy Polski Koń Zimnokrwisty. W programie Gali - Dnia Konia Zimnokrwistego odbyła się zaplanowana na ten dzień zaprzęgowa próba dzielności ogierów starszych, prezentacja
i sprzedaż ogierów starszych oraz rozdysponowanie do dzierżaw i sprzedaż ogierów rasy polski koń zimnokrwisty własności SO Białka.

»   Rozdsysponowanie - dzierżawy ogierów

Polowa próba dzielności dla ogierów starszych rasy polski koń zimnokrwisty jest obowiązkowa dla ogierów, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć i jest warunkiem dopuszczenia ich do krycia w kolejnych sezonach.

Spośród ogierów uczestniczących w próbie pierwsze miejsce zajął ogier LOGIK 515 G Lb własności p. Wojciecha Sieńko zam. w Niedrzwicy Kościelnej, który uzyskał 16 pkt,

drugie miejsce ogier LOGICZNY 467 G Lb z ilością punktów 14, którego właścicielem jest p. Kazimierz Rogowski z Niedziałowic,

trzecie z kolei ogier BAJT 1588 G Gd własności p. Jana Kowalczyka z Radomirki, który uzyskał 11 pkt.

W dniu tym odbyły się również zgodnie z programem GALI rozdział i sprzedaż ogierów rasy polski koń zimnokrwisty.

Tuż przed godz.15-tą hodowcy, przy grochówce i kiełbasie z rożna mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wszystkich krajowych wystaw koni zimnokrwistych, trudną sytuacją w hodowli koni tej rasy oraz działaniami, które mogłyby pomóc w przezwyciężeniu problemów.

Impreza ta, która zgromadziła bardzo wielu hodowców i miłośników koni zimnokrwistych ma szansę wejść na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Lubelski Związek Hodowców Koni.