FOTO - RELACJA

Wiosenna Gala Koni rasy polski koń zimnokrwisty

W dniu 31 .03.2009 r. na terenie specjalnie przygotowanego placu Urzędu Gminy w Wisznicach odbyła się II Wiosenna Gala konia zimnokrwistego.

Po wstępnej ocenie na Galę zostało zakwalifikowanych 17 ogierów, z czego ostateczne przystąpiło do oceny 15. Każdy z ogierów został poddany wstępnej próbie zaprzęgowej, a zdanie próby jest warunkiem przedstawienia do oceny komisyjnej.

Najlepiej ocenionym ogierem w próbie został ogier IRAN hodowli i własności Pana Wiesława Dobosza, pozostałe ogiery również zdały próbę z wynikiem pozytywnym.

Po próbie nastąpiło uroczyste otwarcie Gali przez Wójta Gminy Pana Piotra Dragana, który przywitał Wicestarostę Pana Jana Bajkowskiego, Prezesa Lubelskiego Związku Hodowców Koni Pana Henryka Wójtowicza jak również hodowców i miłośników koni oraz licznie zgromadzoną publiczność.Następnie, po krótkiej przerwie ogiery zostały poddane ocenie przez Komisję, w której skład weszli Przewodniczący Księgi Stadnej Koni rasy polski koń zimnokrwisty Kierownik WZHK w Białymstoku Pan Wiesław Niewiński oraz członkowie Komisji: Dyrektor SO w Kętrzynie Pan Jerzy Gawarecki i Kierownik WZHK w Warszawie Oddział w Radomiu Pan Jacek Hebda.

Ogiery były przedstawiane w kolejności katalogowej, zwycięzcą Gali został wybrany ogier WULKAN (nr kat. 8) po Sudan od Wilejka po Ares hodowli i własności Pana Marka Myszury z Dorohuska, który uzyskał 82 pkt bonitacyjne przy wymiarach 159-233-28.

Drugie miejsce zajął wspomniany wyżej ogier IRAN po Ibis od Idena po Garan z 80 pkt bonitacyjnymi i przy wymiarach 162-229-27. Na trzecim miejscu został oceniony ogier OPEL po Salut od Opsa po Ochaj, którego właścicielem jest Pan Leszek Hulip z Włodawy. Ogier uzyskał 80 pkt bonitacyjnych zaś jego wymiary to 165-220-32,5.

W podsumowaniu imprezy Przewodniczący Komisji krótko scharakteryzował najlepsze ogiery przeglądu oraz przedstawił warunki, jakie powinny być spełnione aby Gala mogła odbywać się rokrocznie. Potem nastąpił najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment czyli wręczenie nagród.Czempion Gali otrzymał specjalny puchar ufundowany przez Wójta Gminy Wisznice, wszyscy zwycięzcy puchary od Lubelskiego Związku Hodowców Koni zaś Firma KOJPASZ Sp. jawna Tadeusz Kossowki, Piotr Jakubiuk przekazała także worki paszy. Wicestarosta Pan Jan Bajkowski ufundował puchar dla najlepszego ogiera powiatu bialskiego -ogiera BISTOR po Brin D'Or Du Grimafond od Boneta po Rulonek własności Pana Zbigniewa Sokołowskiego z Bokinki Królewskiej. Specjalną nagrodę otrzymał Pan Andrzej Pelc z Czarnej z woj. podkarpackiego za prezentację ogiera LAMBAR po Barak od Lama po Gourmet. Nagrodzony został również właściciel, który najlepiej przygotował ogiera do próby - otrzymał wysokiej klasy bat od Lubelskiego Związku Hodowców Koni.

W podziękowaniu za pomoc w organizacji przeglądu hodowlanego Wójt Gminy Wisznice otrzymał od Lubelskiego Związku Hodowców Koni sadzonkę lipy, która jest, obok konia, w herbie Wisznic.

Prezes Terenowego Koła Hodowców Koni Pan Jacek Makaruk wraz z miejscowymi hodowcami włożyli wiele pracy i wysiłku w przygotowanie i przebieg II Wiosennej Gali oraz zorganizowali przegląd hodowlany, który z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli wszyscy hodowcy i zgromadzona publiczność . W trakcie trwania całej Gali można było na licznych stoiskach nabyć zarówno paszę, akcesoria potrzebne dla hodowców koni jak i posilić się w punktach gastronomicznych. Wiosenna Gala konia zimnokrwistego z roku na rok gromadzi coraz większą rzeszę hodowców i miłośników koni i według naszej oceny i opinii zgromadzonych gości powinna wejść w cykl stałych imprez organizowanych przez Lubelski Związek Hodowców Koni.