PROGRAM HODOWLI

Koni Rasy huculskiej

Hucuły . niewielkie, prymitywne konie górskie . są jedną z najstarszych polskich ras o skonsolidowanym genotypie. Wytworzone zostały na terenie Bukowiny oraz Karpat Wschodnich tzw. Karpat Lesistych, w gornym biegu Czeremoszu, Prutu, Putilli, Mołdawy, Suszawy i Tissy. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo jednak, jakie jest pochodzenie rasy koni huculskich. Najprawdopodobniej są potomkami różnych typów koni, takich jak: tatarskie, orientalne, arabskie, tureckie, konie Przewalskiego, a także konie z krwią norycka. Wydaje się również, że rasa ta kształtowała się głownie pod wpływem środowiska i ostrego klimatu gorskiego, przy ubogiej paszy i bardzo prymitywnych warunkach bytowania.


Hodowla na Huculszczyenie prowadzona była zawsze bardzo prymitywnie. Konie przez większa częśc roku przebywały na połoninach i tylko w czasie dużych mrozow i śniegow chroniły się w szałasach gorskich lub brano je do stajenek przy zagrodach. W lecie żywiły się trawą, w zimie natomiast wypuszczano je do stogow siana poustawianych na połoninach, przy których pozostawały dniem i noca. Tylko wyjątkowo w okresach ciężkiej pracy dokarmiane były owsem i kukurydzą. Bytowanie w surowych warunkach gorskich, stale pod gołym niebem, ciagły ruch w terenach górzystych oraz dalekie marsze pod ciężkimi jukami . wszystko to hartowało konie przez całe pokolenia i wyrobiło w nich zdrowie, odpornośc, niewybrednośc i wielką żywotnośc.

Pobierz kompletny program hodowlany ... pr_hodow_hc.pdf (189kb) Przydomki hodowli huculskiskich ... przydomki_huculskich.pdf