Identyfikacja źrebiąt w czasie epidemii koronawirusa

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem (CoVid-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy Hodowców i Właścicieli źrebiąt o terminowe (do 90-tego dnia od urodzenia), pisemne zgłaszanie źrebiąt do identyfikacji (wypełniony i podpisany czytelnie druk Zgłoszenia) oraz właściwe przygotowanie źrebiąt do identyfikacji. Źrebięta będą identyfikowane po wyprowadzeniu ze stajni i odpowiednim zabezpieczeniu (unieruchomieniu) przez właściciela lub opiekuna.

Zidentyfikowanie źrebiąt po ustawowym terminie 12 miesięcy lub poza miejscem urodzenia będzie skutkować wydaniem duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, co powoduje wyłączenie konia z łańcucha pokarmowego.