Z dniem 1 czerwca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany, dotyczące przyjmowania do programu ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim oraz w typie sztumskim. Według nowych zasad, klacze sztumskie i sokólskie będą przyjmowane od 77 punków bonitacyjnych, natomiast ogiery - od 80 punktów bonitacyjnych. Opisy wspomnianych programów dostępne są poniżej.

Natomiast z dniem 12 maja 2021 roku weszła w życie zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski, polegająca na uzupełnieniu wzorca rasy o maść karą. Wszystkie nowo identyfikowane konie rasy ardeńskiej maści karej będą wpisywane do księgi stadnej koni rasy arden polski. Opis programu dostępny jest poniżej.

Opisy programów ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim, koni zimnokrwistych w typie sztumskim, koni rasy arden polski:

1. Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim
2. Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim
3. Program hodowli koni rasy arden polski