PROGRAM HODOWLI

Kuce i konie małe


Szybko powiększająca się liczebność krajowego pogłowia kuców różnych ras i typów oraz zaczynająca kształtować się nieliczna jeszcze populacja koni małych, wymagają podstawowego usystematyzowania i określenia pożądanych cech stosownie do potrzeb hodowców i użytkowników. Program dla tej populacji koni jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku innych, określonych ras koni, ze względu na bardzo dużą różnorodność genetyczną i fenotypową materiału hodowlanego oraz znaczne jego rozproszenie na terenie kraju, prawie wyłącznie u hodowców indywidualnych. Nieliczne większe prywatne i państwowe ośrodki hodowlane mogą być bardzo pomocne w podejmowaniu i realizacji odpowiednich koncepcji hodowlanych, oczywiście pod warunkiem ich trwałości i ciągłości.


Zasadniczymi kryteriami użytkowymi (a więc i hodowlanymi) są standardy wzrostowe, przyjęte i określone w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) i Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ):

 • dla kuców - do 148 cm wysokości w kłębie, do 149 cm w podkowach;
 • dla małych koni - od 149 do 156 cm wysokości w kłębie, do 157 cm w podkowach.

Różne rodzaje i zakresy użytkowania kuców i małych koni są decydujące dla wytyczania zadań w hodowli poszczególnych ras i populacji. Celem tych zadań jest ich przystosowanie:

 • do użytkowania wierzchowego w sporcie dzieci i młodzieży, rekreacji i hipoterapii;
 • do użytkowania zaprzęgowego w pracy, sporcie i rekreacji;
 • jako konie przydomowe-dekoracyjne do pokazów (dotyczy zwłaszcza najmniejszych kuców).

Odpowiednio do rodzaju użytkowania pożądane są określone cechy fizyczne:


 • wydatny i wydajny ruch, skoczność, szlachetny typ i wygląd - dla kuców i koni małych wierzchowych;
 • dobry ruch, siła i wytrzymałość dla zaprzęgowych;
 • rzadkie umaszczenie i wygląd, częściowo karłowaty wzrost dla koni "przydomowych";
 • właściwy typ i standard dla koni ras ustabilizowanych, aktualnie istniejących.

Ogólnie dla całej populacji niezbędna jest stała praca nad uzyskaniem i utrwaleniem:

 • żywego, lecz zrównoważonego temperamentu;
 • łagodnego charakteru i podatności w użytkowaniu.

.... Pobierz kompletny program hodowlany kuce.pdf (282kb)