PROGRAM HODOWLI

Koni Rasy Małopolskiej

Hodowla koni rasy małopolskiej jest prowadzona głównie w rejonie Środkowowschodnim i południowo-wschodnim Polski. Ogólnie wiadomo, że wytworzenie określonej rasy zwierzat związane jest bezpośrednio z konkretnym obszarem oraz warunkującymi jej powstanie czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.


Wymienione czynniki miały również podstawowe znaczenie przy kształtowaniu się małopolskiej rasy koni. Powstanie tej rasy zwiazane było z warunkami ekologicznymi południowowschodnich regionow kraju, a zwłaszcza Wyżyną Lubelska, Roztoczem, Wyżyna Opatowsko- Sandomierska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Beskidem Sadeckim, Podgorzem i Pogorzem Karpackim, Kotlina Sadecka, Dołami Jasielsko-Sanockimi i Wyżyna Małopolska. Radykalnie natomiast zmieniały się na tych terenach warunki gospodarcze, społeczne i polityczne. W hodowli koni małopolskich, podobnie jak w hodowli koni w Polsce w ogóle, można wyróżnić pewne okresy historyczne szczegółowo scharakteryzowane przez Prawocheńskiego (1947), Pruskiego (1960), Grabowskiego (1966, 1973), Brzeskiego i wsp. (1969, 1977), Budzy?skiego i wsp. (1989) i wielu innych hipologow.


W polskim piśmiennictwie hipologicznym, nazwa "Małopolska Rasa Koni" została usankcjonowana Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 roku w sprawie prowadzenia ksiąg zwierzat zarodowych i wydaniem w 1963 r. już na podstawie wymienionego rozporządzenia, księgi stadnej koni małopolskich (Km). Do roku 1962 mówiono wyłacznie o "typie konia małopolskiego", jako odrębnej wybitnie cennej grupie koni zwiazanej z regionem małopolski. Obecnie końmi małopolskimi nazywane sa szlachetne konie, głownie połkrwi angloarabskiej, ktorych odrębnoEc w sensie genetycznym i pochodzeniowym była kształtowana już w wieku XVII i XVIII na podłożu dawnych koni krajowych poprzez ogiery orientalne (perskie, tureckie, turkmeńskie i arabskie), natomiast w wieku XIX i do lat sześćdziesiatych XX wieku przez reproduktory ras czystych (xx, oo, xxoo) oraz połkrwi chowu krajowego lub obcego (Schagya, Gidran, Dahoman, Amurath, Gazlan, Furioso, PrzedEwit, Nonius i inne).


W zwiazku z tym, że rasa koni małopolskich została wytworzona w wyniku wielowiekowej, tworczej pracy hodowcow i stanowi bezcenna wartośc polskiej kultury materialnej, nadal musi byc prowadzona kompleksowa praca zootechniczna nad zachowaniem tej rasy oraz dalszym doskonaleniem jej cech użytkowych.

.... Pobierz kompletny program hodowlany pr_hodow_mlp.pdf (191kb)