Wysokości składek oraz nagród
w roku 2015 (w zł)

zgodnie z Uchwałą Nr 2/V/2014 z dnia 18.12.2014 r. Zarządu Lubelskiego Związku Hodowców KoniW przypadku, gdy właściciel konia nie jest członkiem LZHK- wszystkie opłaty są dwukrotnie wyższe, z wyjątkiem oceny wartości użytkowej ogiera młodego.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia z dnia 19 listopada 2009 r.(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2009 r.) aktualnie obowiązujące opłaty (w zł) wynoszą :


dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego- 53,50 zł
dokonanie elektronicznej identyfikacji koniowatego- 71,20 zł
dokonanie opisu słownego i graficznego oraz elektronicznej identyfikacji koniowatego- 79,20 zł
zarejestrowanie koniowatego- 41,80 zł
ocena źrebaka,- 5,00 zł
wydanie dokumentu identyfikacyjnego- 4,00 zł
– doręczenie paszportu koniowatego –zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat POCZTY POLSKIEJ- 150,00 zł
wydanie duplikatu paszportu koniowatego- 150,00 zł
dokonanie zmian w rejestrze koniowatych- 11,00 zł
zmiana nazwy konia w paszporcie- 115,00 zł


Pobierz kompletne zestawienie opłat

oplaty2017.pdf (201kb)