Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych


W dniu 5 stycznia 2010 roku na stronach internetowych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie zamieszczono znowelizowane programy ochrony koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, konik polski, huculskiej, oraz koni w typie sokólskim i sztumskim.

 • Lista ogierów dopuszczonych do krycia klaczy
 • Warunki przystąpienia do realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Koni.
 • Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej śląskiej
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy huculskiej
  Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy Konik Polski