W dniu 26 października b.r. podczas X Dnia Konia Zimnokrwistego, który odbył się na terenie SO Białka, przeprowadzony został komisyjny przegląd klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni sokólskich. Komisja pod przewodnictwem koordynator programów ochrony – dr Grażyny Polak dokonała oceny typu i wstępnej próby dzielności 24 klaczy. Najlepszą klaczą tego dnia została - ULOTNA wł. Zbigniewa Mateji zam. Gózd Lipiński, w powiecie biłgorajskim.


puchar dla właściciela najlepszej klaczy - Zbigniewa Mateji

kl. ULOTNA - wł. Zbigniew Mateja, zam. Gózd Lipiński

ocena typu

oczekiwanie na ocenę

podnoszenie kończyn

podnoszenie kończyn

podnoszenie kończyn

pomiary

pomiary

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu