Przegląd hodowlany
Aukcja ogierów rasy polski koń zimnokrwisty


W dniu 20 października br. na terenie Stada Ogierów w Białka k.Krasnegostawu odbył się, zorganizowany przez Lubelski Związek Hodowców Koni, III Dzień Konia Zimnokrwistego. W programie tego cyklicznego już święta hodowców koni ras zimnokrwistych została zorganizowana próba dzielności ogierów starszych oraz aukcja ogierów własności prywatnej i Stada. Do próby zostało zgłoszonych 21 ogierów. Próba dzielności, zgodnie z programem hodowlanym, składała się z 3 części; próby szybkości w stępie, w kłusie (odcinek 1000 m trasy przebyty w jak najkrótszym czasie) oraz próby ciągnięcia przy ciągłej ocenie zachowania konia w trakcie tych prób. Wszystkie ogiery poddane próbie zdając ją potwierdziły swoją przydatność do rozrodu. Najwyżej oceniony w próbie został ogier GABOR 603 G Lb (Efor – Gilza po Gryps) własności p. Grzegorza Pajera z miejscowości Wierzchowiny. Wszyscy właściciele ogierów za przygotowanie ogierów otrzymali nagrody finansowe. Następnie Komisja zweryfikowała wymiary i punkty bonitacyjne wszystkich ogierów.

Później została przeprowadzona aukcja czyli sprzedaż ogierów starszych. Cześc z nich została zakupiona przez hodowców, nawet spoza naszego województwa.

Zgodnie z programem ostatnim punktem było spotkanie hodowców przy grilu, gdzie wszyscy mogli podzielić się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami i oceną obecnej sytuacji w hodowli koni zimnokrwistych.Czempion Wystawy - ogier Megan wł. Zygmunta Golczewskiego

Czempion Wystawy - ogier Megan wł. Zygmunta Golczewskiego

Konkurs siły uciagu

Konkurs siły uciągu

Konkurs siły uciągu

Konkurs siły uciągu

Konkurs siły uciągu

Konkurs siły uciągu

Losowanie nagród

Nagrody

Nagrody

Ocena na płycie

Ocena na płycie

Ocena na płycie

Ocena na płycie

Ocena na płycie

Ocena na płycie

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Ocena w ruchu

Odprawa techniczna dla wystawców ogierów

Podsumowanie oceny koni przez Przewodniczącego Komisji - Wiesława Niewińskiego

Przemówienie Kierownika LZHK

Vice czempion - ogier Lopik wł. Michała Stefaniaka

Wóz LZHK do próby dzielności

Wręczanie nagród

Wręczanie nagród

Wręczanie nagród

Wręczenie nagrody za najlepszego konia własnej hodowli - og. Bas przez Prezesa LZHK dla Artura Grochowskiego

Wręczenie nagrody za vice czempiona - og. Lopik przez Prezesa LZHK dla Stanisława Stefaniaka

Wręczenie pamiątkowej statuetki przez Prezesa LZHK dla Marszałka Woj. Lubelskiego

Wręczenie srebrnej odznaki LZHK przez Dyrektora PZHK dla Leszka Hulipa

Zwycięzca konkursu siły uciągu - ogier Hektor wł. Waldemara Piekarskiego