V Dzień Konia Zimnokrwistego

W dniu 19 października br. na terenie Stada Ogierów Białka odbył się, zorganizowany przez Lubelski Związek Hodowców Koni, V Dzień Konia Zimnokrwistego.Jednym z ważniejszych punktów programu tego cyklicznego święta hodowców była przeprowadzona Zasadnicza polowa próba zaprzęgowa dla ogierów rasy zimnokrwistej w wieku 4-6 lat.

Do próby przystąpiło 17 ogierów. Próba dzielności, zgodnie z Programem hodowlanym, składała się z 3 części: próby szybkości w kłusie, próby szybkości w stępie (odcinek 1000 m trasy przebyty w jak najkrótszym czasie) oraz próby chęci uciągu (z użyciem podkładek oporowych), przy ciągłej ocenie zachowania konia w trakcie tych prób. Wszystkie ogiery poddane próbie zdały ją, a tym samym uzyskały prawo dalszego użytkowania w rozrodzie.

Po zdanej próbie, każdy ogier poddany został powtórnej ocenie pokroju i zostały zweryfikowane jego wymiary . Część hodowców zgłosiła również swoje konie do udziału w konkursie dodatkowym, tj. w próbie zręczności powożenia, w której zwyciężył ogier Tom 694 G Lb – własności Wojciecha Kociry z Tyszowiec.

V Dzień Konia Zimnokrwistego tradycyjnie zakończyło spotkanie hodowców przy grillu, gdzie wszyscy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi obecnej sytuacji w hodowli koni i perspektyw na lata następne.

Konkursy zręczności powożenia

Próba dzielności

Weryfikacja wymiarów

Weryfikacja wymiarów

Zgromadzona publiczność