Relacja z VII OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KUCÓW 2021 w Lublinie oraz I OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KUCÓW "FELIN PONY STARS".

Dnia 9 maja 2021 roku w Lublinie odbył się VII OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KUCÓW 2021. Impreza miała miejsce na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Felinie. Dodatkowo odbył się I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KUCÓW "FELIN PONY STARS".

Czempionat odbył się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka. Patronatem honorowym imprezę objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Organizatorami byli: Polski Związek Hodowców Koni (reprezentowany przez Prezesa Adama Kowalczyka oraz P.O. Dyrektora Biura Grażynę Kujawską), Lubelski Związek Hodowców Koni (reprezentowany przez Dyrektora Jacka Kozika), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (reprezentowany przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka).

Patronatem medialnym imprezę objęli: TVP3 Oddział Lublin, Dziennik Wschodni, Polskie Radio Lublin, Hodowca i Jeździec - pismo Polskiego Związku Hodowców Koni.

Partnerami i sponsorami zostali: Miasto Lublin, Lotto, Texom, MHR Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lubelska Izba Rolnicza, Cztery Podkowy.

Do oceny zgłoszono łącznie 71 koni. Oceniane były na płycie oraz w ruchu luzem w korytarzu. Oceny dokonała komisja w składzie: Joanna Szulowska (Lubelski Związek Hodowców Koni), Barbara Galuba (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Warszawie), Arkadiusz Kwaśniewski (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi).

Najlepszym koniem imprezy - czempionem - został wybrany Hamlet z Nędznicy (Riko - Hawana po Wiedźmin Ponysport), którego hodowcą i właścicielem jest Wincenty Śledzicki, Niedrzwica Duża, woj. lubelskie.

Zwycięzcami poszczególnych klas (pierwsze miejsca) VII OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KUCÓW 2021 zostali:
- klasa I - ogiery roczne: Hamlet z Nędznicy (Riko - Hawana po Wiedźmin Ponysport), hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki, Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
- klasa II i IV - klacze roczne i dwuletnie: Zumba (Pablo Paero - Zagadka po Apasjonata Rubicon), hodowca i właściciel Mirosław Janik, Żarki, woj. łódzkie
- klasa III, V i VII - ogiery dwuletnie, w wieku 3-5 lat, 6 lat i powyżej: Kropek (Einstein - Kropka po Felix), hodowca Małgorzata Supronowicz, Stara Wieś, woj. mazowieckie, właściciel Grzegorz Majewski, Kozery, woj. mazowieckie
- klasa VI - klacze w wieku 3-5 lat: Apasjonata Romina (Arabian - Atin - Ro - Wildzang's Robina po Den Bramel's Bucco), hodowca Alina Kujawa-Kroll, Promnice, woj. wielkopolskie, właściciel Dawid Grabarczyk, Łask, woj. łódzkie
- klasa VIII - klacze w wieku 6 lat i powyżej: Reduta (Gepard – Romina po Apacz), hodowca i właściciel Wojciech Kniaziuk, Snopków, woj. lubelskie.

Czempionami hodowlanych ogierów oraz klaczy rasy kuc zostali:
Ogiery:
- I lokata: Hamlet z Nędznicy (Riko - Hawana po Wiedźmin Ponysport), hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki, Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
- II lokata: Kropek (Einstein - Kropka po Felix), hodowca Małgorzata Supronowicz, Stara Wieś, woj. mazowieckie, właściciel Grzegorz Majewski, Kozery, woj. mazowieckie
- III lokata: Riko (Lester - Regina po Heban), hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki, Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
- IV lokata: Gitarzysta z Nędznicy (Riko - Gitara po Wiedźmin Ponysport), hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki, Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
Klacze:
- I lokata: Apasjonata Romina (Arabian - Atin - Ro - Wildzang's Robina po Den Bramel's Bucco), hodowca Alina Kujawa-Kroll, Promnice, woj. wielkopolskie, właściciel Dawid Grabarczyk, Łask, woj. łódzkie
- II lokata: Apasjonata Yarla (willow Tree Gorecki - Henshof Yenthe po Boston Bonaparte), hodowca Alina Kujawa-Kroll, Promnice, woj. wielkopolskie, właściciel Dawid Grabarczyk, Łask, woj. łódzkie
- III lokata: Zumba (Pablo Paero - Zagadka po Apasjonata Rubicon), hodowca i właściciel Mirosław Janik, Żarki, woj. łódzkie
- IV lokata: Jamajka (Zibi - Junika V. Forstergarten po Willow Tree Twice), hodowca i właściciel Mirosław Janik, Żarki, woj. łódzkie

Zwycięzcą I OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KUCÓW "FELIN PONY STARS" została Tereska (Nowator - Trema po Gal), hodowca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, woj. lubelskie, właściciel Ewelina Tkaczyk, Lublin, woj. lubelskie

Zwycięzcami poszczególnych klas (pierwsze miejsca) I OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KUCÓW "FELIN PONY STARS" zostali:
- klasa A1 "My little pony" - ogiery i wałachy: Merrylegs Micropunto (Toyland Exquiso - Toyland Cashara po FFA Kino), hodowca i właściciel Katarzyna Plewka, Nasutów, woj. lubelskie
- klasa A2 "My little pony" - klacze: Sita De Bleekmeerhoeve (Ninian Of Brindister - Latinka V.T Wellaarshoeve po Vorden Buddleia), hodowca Holandia, właściciel Kazimierz Koszeluk, Lublin, woj. lubelskie
- klasa B1 i C1 - "My best friend" - ogiery i wałachy: Harlem (Filip - Harfa po Epos), hodowca i właściciel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, woj. lubelskie
+ klasa B2 i C2 "My best friend" - klacz Tereska (Nowator - Trema po Gal), hodowca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, woj. lubelskie, właściciel Ewelina Tkaczyk, Lublin, woj. lubelskie

Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie sfinansowała nagrody dla najlepszego ogiera i klaczy, wyhodowanego w Lublinie – Hamleta z Nędznicy oraz Reduty. W imieniu Izby puchary zwycięzcom wręczył Prezes Gustaw Jędrejek.

VII OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KUCÓW 2021 w Lublinie uświetnił swoją obecnością Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Organizatorzy dziękują patronom honorowym i medialnym, sponsorom, hodowcom koni oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację VII OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU KUCÓW 2021 w LUBLINIE oraz I OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KUCÓW "FELIN PONY STARS".

Impreza odbyła się w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności, z zachowaniem aktualnych wytycznych, obowiązujących z powodu występowania pandemii covid-19.


1. ogier Hamlet z Nędznicy, zwycięzca VII Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców 2021 w Lublinie. Hodowca i właściciel - Wincenty Śledzicki

2. Zwycięzca ogier Hamlet z Nędznicy z hodowcą i właścicielem Wincentym Śledzickim.

3. Zwycięzca ogier Hamlet z Nędznicy.

4. Ogier Hamlet z Nędznicy. Nagrody wręczają Grażyna Kujawska (PZHK), Adam Kowalczyk (Prezes PZHK), Gustaw Jędrejek (Prezes LIR) i Wojciech Kniaziuk (LZHK).

5. klacz Zumba, hodowca i właściciel Mirosław Janik

6. klacz Zumba

7. ogier Kropek, hodowca - Małgorzata Supronowicz, właściciel - Grzegorz Majewski.

8. klacz Apasjonata Romina,hodowca - Alina Kujawa-Kroll, właściciel - Dawid Grabarczyk.

9. klacz Apasjonata Romina

10. klacz Reduta, hodowca i właściciel Wojciech Kniaziuk. Na zdj. Gustaw Jędrejek (Prezes LIR), Wojciech Kniaziuk (LZHK), prezenterka, Adam Kowalczyk (Prezes PLHK)

11. ogier Riko, hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki

12. ogier Gitarzysta z Nędznicy, hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki

13. ogier Gitarzysta z Nędznicy.

14. klacz Apasjonata Yarla, hodowca Alina kujawa-Kroll, właściciel Dawid Grabarczyk

15. klacz Jamajka, hodowca i właściciel Mirosław Janik

16. klacz Jamajka

17. klacz Tereska, zwyciężczyni I Ogólnopolskiego Przeglądu Kuców, hodowca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, właściciel Ewelina Tkaczyk

18. ogier Merrylegs Micropunto, hodowca i właściciel Katarzyna Plewka

19. klacz Sita De Bleekmeerhoeve, hodowca Holandia, właściciel Kazimierz Koszeluk.

20. ogier Harlem, hodowca i właściciel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

21. ogier Elvas 20.20.FN, hodowca i właściciel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

22. ogier Tel Aviw, hodowca i właściciel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

23. ogier Tel Aviw

24. klacz Honorata z Nędznicy, hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki.

25. klacz Honorata z Nędznicy, hodowca i właściciel Wincenty Śledzicki, oraz klacz Aragonka MS, hodowca i właściciel Monika Szewczyk

26. klacz Lawenda, hodowca i właściciel Ewa Muszyńska

27. klacz G-Star V.OS, hodowca i właściciel Katarzyna Plewka

28. Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL, JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. dr hab. Iwona Janczarek, mgr Anna Wiśniewska

29. Komisja Joanna Szulowska (Lubelski Związek Hodowców Koni), Barbara Galuba (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Warszawie), Arkadiusz Kwaśniewski (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi)

31. Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorka zdj. Patrycja Małysz

Protokół wyboru najlepszego konia

Lokaty

Klasa I

Klasa II i IV

Klasa V i VII

Klasa VI

Klasa VIII

Klasa A1

Klasa A2

Klasa B1 C1

Klasa B2 C2