Wystawa Koni Zimnokrwistych połączona z Dołhobrodzką Majówką


W dniu 20 maja 2012 roku na terenie powiatu włodawskiego w miejscowości Dołhobrody odbyła się już po raz trzeci Wystawa Koni Zimnokrwistych połączona z Dołhobrodzką Majówką, która od tego roku stała się Wystawą Regionalną. Organizatorem było Dołhobrodzkie Stowarzyszenie

Podczas wystawy rozegrano czempionat klaczy. Konie ocenione zostały przez Komisję w składzie: Przewodniczący - Katarzyna Milbrat – Specjalista ds. hodowli koni LZHK, Andrzej Kosior – Kierownik LZHK oraz Waldemar Karpiński – Wiceprezes TKHK we Włodawie.

Zgodnie z Regulaminem Wystawy Komisja oceniając konie brała po uwagę takie elementy jak: typ, pokrój, stęp, kłus oraz wrażenie ogólne (kondycję, pielęgnację i prezentację) w skali ocen od 10 do 1.

Czempionką wystawy została klacz GRZANKA (Bryl – Gama po Basen) - własności Wojciecha Nowickiego, zam. Kol. Różanka, pow. włodawski – która otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wiceczempionką została klacz LOZANNA (Asterix – Lota po Buks) – której właścicielem jest Marian Demidowicz, zam. Bordziłówka, pow. bialski. Natomiast tytuł II Wiceczempionki przypadł klaczy HURTOWA (Porwany – Harda po Atos), której hodowcą i właścicielem jest Antoni Czoboda, zam. w Orchówku na pow. włodawskim.

Najlepsze trzy klacze otrzymały nagrody ufundowane przez Lubelski Związek Hodowców Koni, natomiast wszystkie konie udekorowane zostały pamiątkowymi flot’s, a właściciele otrzymali firmowe zegary i kalendarze LZHK.

Po wycenie koni licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć pokaz ujeżdżenia oraz pokaz jazdy kozackiej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż konie z roku na rok są coraz lepiej przygotowane do wystawy, a właściciele dbają zarówno o pielęgnację, jak i prezentację.


kl. GRZANKA - CZEMPIONKA WYSTAWY - wł. W. Nowicki, zam. Kol. Różanka

kl. HURTOWA - II WICECZEMPIONKA - wł. A. Czoboda, zam. Orchówek

kl. LOZANNA - WICECZEMPIONKA - wł. M. Demidowicz, zam. Bordziłówka

kl. LUBIANKA - wł. T.Leśniak, zam.Włodawa

kl. MAGIA - wł. A. Łobacz, zam. Dołhobrody

kl. OCZEKIWANA - wł. A. Buska, zam. Lipówka

kl. PIĘKNA - wł. A. Czoboda, zam. Orchówek

kl. POLANKA - wł. M. Tokarski, zam. Kaplonosy

kl. TARA - wł. W. Nowicki, zam. Kol. Różanka

kl. WARMIA - wł. M. Demoidowicz, zam. Bordziłówka

Pokaz jazdy kozackiej

Pokaz jazdy kozackiej

Pokaz jazdy kozackiej

Pokaz ujeżdżenia

Przed wystawą

Przed wystawą

Przed wystawą

Przed wystawą