Przegląd hodowlany – ocena źrebiąt rocznych i dwuletnich
Dołhobrody


W dniu 19 maja b.r. w miejscowości Dołhobrody w powiecie włodawskim, w ramach IV Nadbużańskiej Majówki odbył się przegląd hodowlany – ocena źrebiąt rocznych i dwuletnich. Przegląd odbył się dzięki zaangażowaniu Terenowego Koła Hodowców Koni we Włodawie oraz Lubelskiemu Związkowi Hodowców Koni. Komisja w składzie: Andrzej Kosior – Kierownik LZHK oraz Katarzyna Milbrat – Specjalista ds. Hodowli Koni LZHK oceniła 17 koni hodowlanych, klaczek i ogierków rasy polski koń zimnokrwisty.

Wszystkie konie poddane zostały ocenie w skali 50-punktowej (typ, pokrój, stęp, kłus, kondycja, pielegnacja i wrażenie ogólne). Miejsce pierwsze zajęła dwuletnia klacz Laguna (Sopran – Libreta/Porwany) – hodowli i własności Tadeusza Leśniaka zam. we Włodawie, na drugim miejscu uplasowała się roczna klaczka Pola (Lukas – Paradna/Boler) – hodowli Stanisława Biskupa zam. w miejscowości Wyryki Adampol, a własności Eugeniusza Błażejczyka zam. we Włodawie. Trzecią lokatę zajęła roczna klacz Hera (Sopran – Hoża/Atos) – hodowli i własności Józefa Barana zam. w Orchówku. Miejsce czwarte przypadło dwuletniej klaczy Polonia (Brystol – Piękna/Porwany) – hodowli Antoniego Czobody zam. w Orchówku, a własności syna Pawła Czobody.

Cieszy fakt, że wszystkie konie prezentowały bardzo dobry typ konia zimnokrwistego, a właściciele zadbali o prawidłową pielęgnację i prezentację. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Związek Hodowców Koni.


...