II Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych - Nadbużańska Majówka
Dołhobrody 2011


W dniu 29 maja 2011 roku na terenie powiatu włodawskiego w miejscowości Dołhobrody odbyła się II Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych połączona z Nadbużańską Majówką. Imprezę swoim patronatem objął Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Starosta Powiatu Włodawskiego. Głównym organizatorem było Dołhobrodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe.

Nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane zostały przez Przedstawicielstwo Fundacji Zagranicznej HPI w Warszawie, Lubelski Związek Hodowców Koni, jak również przez władze samorządowe: Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Urząd Gminy Hanna, a także przez Spółdzielnię Mleczarską Spomlek w Radzyniu Podlaskim i Spółkę Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Dołhobrody.

Podczas wystawy rozegrano czempionat ogierów oraz klaczy. Konie oceniane były przez Komisję w składzie: Przewodniczący - Katarzyna Milbrat – Specjalista ds. hodowli koni LZHK, Jacek Kozik – Kierownik LZHK, Tomasz Dobek - Specjalista ds. hodowli koni LZHK.

W grupie ogierów pierwsze miejsce zajął sztumski ogier HIACYNT 667 G Lb (Herbatnik-Hera po Hipnot), własności Piotra Sołonia zam. w miejscowości Wołoskowola, na miejscu drugim uplasował się sokólski ogier BAJOREK 2166 G Bł (Tuz-Burza po Potok), którego właścicielem jest Leszek Hulip zam. we Włodawie, natomiast miejsce trzecie zajął ogier BELFER (Lukas-Bliska po Lichwiarz), hodowli i własności Stanisława Biskupa zam. Wyryki Adampol.

Spośród stawki klaczy pierwsze miejsce zajęła pokazana wraz z przychówkiem klacz JOKASTA 851 G Wr

(Glejt-Jałta po Amant) własności Józefa Barana zam. w Orchówku, druga była sokólska klacz LAWINA 1684 G Lb (Brystol-Libreta po Porwany) hodowli i własności Tadeusza Leśniaka zam. we Włodawie, natomiast na miejscu trzecim uplasowała się sokólska klacz POLANKA 819 G Lb (Grom-Potoczna po Izobar), zaprezentowana również ze źrebakiem.

Na zakończenie wystawy zgromadzona licznie, pomimo niesprzyjającej pogody publiczność miała możliwość obejrzenia pokazu ułańskiego w wykonaniu pana Radosława Skowrona.FOTO-GALERIACZEMPION OGIERÓW
667 G Lb HIACYNT
(Herbatnik-Hera po Hipnot),
Piotr Sołoń, zam.Wołoskowola

CZEMPIONKA KLACZY
851 G Wr JOKASTA
(Glejt-Jałta po Amant)
Józef Baran, zam.Orchówek

CZEMPIONKA KLACZY

851 G Wr JOKASTA
(Glejt-Jałta po Amant)
Józef Baran, zam.Orchówek

CZEMPIONKA KLACZY

851 G Wr JOKASTA
(Glejt-Jałta po Amant)
Józef Baran, zam.Orchówek

Elementy jazdy ułańskiej Radosław Skowron

Elementy jazdy ułańskiej Radosław Skowron

Elementy jazdy ułańskiej Radosław Skowron

Elementy jazdy ułańskiej Radosław Skowron

kl. 1527 G Lb HANULA
(Brystol-Harda po Atos)
Paweł Czoboda, zam.Orchówek

kl. 1684 G Lb LAWINA
(Brystol-Liberta po Porwany)
Tadeusz Leśniak, Włodawa

kl. 1684 G Lb LAWINA
(Brystol-Liberta po Porwany)
Tadeusz Leśniak, Włodawa

kl. 661 G Lb HARDA
(Atos-Halna po Herb)
Paweł Czoboda, Orchówek

kl. 819 G Lb POLANKA
(Grom-Potoczna po Izobar)
Marcin Tokarski, Kaplonosy

kl. 819 G Lb POLANKA
(Grom-Potoczna po Izobar)
Marcin Tokarski, Kaplonosy

kl. ESKA
(Sahib-Esowa I po Ergo),
Andrzej Łobacz, Dołhobrody

klacze HANULA i HARDA
wł.Pawła Czobody

og. 2166 G Bł BAJOREK
(Tuz-Burza po Potok),
Leszek Hulip, Włodawa

og. 721 G Lb JONTEK
(Unique Du Mounty ard.-Jokasta po Glejt), Antoni Czoboda, Orchówek

og. 741 G Lb BELFER
(Lukas-Bliska po Lichwiarz),
Stanisław Biskup, Wyryki Adampol

Przygotowania do wystawy

Stawka Koni

Właściciele najlepszych klaczy

Właściciele ogierów

wręczanie nagród właścicielom najlepszych klaczy

Wręczenie nagrody
najmłodszemu uczestnikowi

Wręczenie nagrody za pokaz jazdy ułańskiej