IV Wiosenna Gala Koni rasy polski koń zimnokrwisty
Wisznice 2011


W dniu 9 kwietnia br. w Wisznicach na terenie powiatu bialskiego odbyła się IV Wiosenna Gala koni zimnokrwistych. Impreza, która stała się już stałym elementem wiosennych spotkań hodowców koni zimnokrwistych, nie tylko z województwa lubelskiego, zorganizowana została przez Lubelski Związek Hodowców Koni i Wójta Gminy Wisznice Piotra Dragana.

Po przeprowadzonej wstępnej zaprzęgowej próbie dzielności , Komisja w składzie: Wiesław Niewiński - Przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych i zarazem Kierownik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku , Andrzej Kopczyk – Kierownik Pomorskiego ZHK w Malborku, Jacek Hebda – Kierownik WZHK odział w Radomiu oraz Jerzy Gawarecki - Dyrektor SO w Kętrzynie, oceniała ogiery na płycie oraz w stępie i kłusie. Przedstawiono łącznie 16 ogierów: siedem z województwa lubelskiego, pięć z mazowieckiego , dwa z podkarpackiego , jednego z województwa świętokrzyskiego oraz jednego ogiera hodowli belgijskiej, prezentowanego przez wystawcę z województwa pomorskiego. Ogiery oceniane były według nowych zasad dotyczących wymaganego minimum oceny pokroju - 79 punktów bonitacyjnych. Wśród prezentowanych ogierów, trzy spełniają wymogi programu ochrony koni rasy zimnokrwistej w typie sokólskim, a cztery w typie sztumskim. Z wystawionej stawki ogierów, 14 uzyskało prawo wpisu do Księgi Stadnej . Najwyżej ocenionym ogierem - 82 pkt. bonitacyjne, został ogier GRAF (Wajper I – Grejs po Borysz) o wymiarach 161-216-27, Właścicielem ogiera Graf jest p. Grzegorz Klimek z Piotrowic w powiecie lubelskim. Drugie miejsce zajął ogier QUATTRO (Ulster - Quinette du Martinet po Harmonieux des Archer) z 82 pkt bonitacyjnymi , będący własnością Adama Miśkiewicza z Gościeradowa Plebańskiego, trzecie og. MATERAC (Emil – Matryca po Wojak) własności Józefa Rychty z miejscowości Niemienice, woj. świętokrzyskie, który otrzymał 80 pkt bonitacyjnych. Wszyscy właściciele ogierów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubelski Związek Hodowców Koni i firmy: Kojpasz Kossowski, Jakubiuk i Cardinal T i K Kalinowscy.

Na zakończenie imprezy został rozegrany konkurs zręczności powożenia zaprzęgów włościańskich, który wygrał Jerzy Górski z Wisznic klaczą ENIA.FOTO-GALERIACZEMPION og. Graf
(Wajper I-Grejs po Borysz)
wł.G.Klimek,woj.lubelskie

CZEMPION og. Graf
(Wajper I-Grejs po Borysz)
wł.G.Klimek,woj.lubelskie

CZEMPION og. Graf
(Wajper I-Grejs po Borysz)
wł.G.Klimek,woj.lubelskie

I V-CE CZEMPION og. Quattro(Ulster-Quinette persz.)
wł.A.Miśkiewicz,woj.lubelskie

I V-CE CZEMPION og. Quattro(Ulster-Quinette persz.)
wł.A.Miśkiewicz,woj.lubelskie

I V-CE CZEMPION og. Quattro(Ulster-Quinette persz.)
wł.A.Miśkiewicz,woj.lubelskie

II V-CE CZEMPION og.Materac
(Emil-Matryca po Wojak)
wł.J.Rychta,woj.świętokrzyskie

II V-CE CZEMPION og.Materac
(Emil-Matryca po Wojak)
wł.J.Rychta,woj.świętokrzyskie

Konkurs zaprzęgów - A.Lewczyński

Konkurs zaprzęgów - A.Lewczyński

Konkurs zaprzęgów - A.Lewczyński

Konkurs zaprzęgów - J.Biełuszka

Konkurs zaprzęgów - J.Biełuszka

Konkurs zaprzęgów - J.Górski

Konkurs zaprzęgów - J.Górski

Konkurs zaprzęgów - M.Bancarzewski

Konkurs zaprzęgów - M.Bancarzewski

Konkurs zaprzęgów - M.Bancarzewski

Konkurs zaprzęgów - M.Bancarzewski

Konkurs zaprzęgów - M.Demidowicz

Konkurs zaprzęgów - M.Demidowicz

Konkurs zaprzęgów

NAGRODZENI
SREBRNĄ ODZNAKĄ LZHK
J.Charkiewicz i A.Maleszyk

og. Barman
(Roel z.belg.-Brenda po Baster)
wł.Z.Szczęsny,woj.mazowieckie


og. Barman
(Roel z.belg.-Brenda po Baster)
wł.Z.Szczęsny,woj.mazowieckie

og. Bierny
(Ikar-Bokinka po Upust)
wł.R.Nowicki,woj.lubelskie

og. Bierny
(Ikar-Bokinka po Upust)
wł.R.Nowicki,woj.lubelskie

og. Folik
(Wing-Foliowa po Jak)
wł.K.Leszczyński,woj.lubelskie

og. Folik
(Wing-Foliowa po Jak)
wł.K.Leszczyński,woj.lubelskie

og. Guliwer
(Frazes-Grzeczna po Góral)
wł.M.Juchimiuk,woj.lubelskie

og. Pedros (Łoś-Puma po Bryl) wł.Z.Jakubowski,woj.mazowieckie

og. Porwin
(Wiomet-Porcja po Bertram z.niem)
wł.L.Padewski,
woj.mazowieckie

og. Porwin
(Wiomet-Porcja po Bertram z.niem)
wł.L.Padewski,
woj.mazowieckie

og. Santos
(Druid z.niem.-Salsa po Huragan)
wł.T.Kawałek,woj.mazowieckie

og. Saper
(Poker-Skora po Skok)
wł.K.Samsel,woj.mazowieckie

og. Titanic
(Tristan z.belg.-Polka z.belg.)
wł.R.Szultka,woj.pomorskie

og.Genom
(Tuman-Granda po Borysz)
wł.G.Małek,woj.;ubelskie

og.Nimbus
(Bentol-Nivea po Harpagan)
wł.A.Mróz,woj.podkarpackie

og.S-Miliarder
(Mirt-Soła po Parys)
wł.K.Szott,woj.podkarpackie

og.S-Miliarder
(Mirt-Soła po Parys)
wł.K.Szott,woj.podkarpackie

og.Tores (Tornado-Takia po Bond)
wł.K.Kuniewicz,woj.lubelskie

Próba dzielności

Próba dzielności

Próba dzielności

Wisznice

Wisznice

Wisznice

Wisznice

Wisznice

ZWYCIĘZCA
PRÓBY DZIELNOŚCI
- K.Kuniewicz