Polowa próba dzielności klaczy ras zimnokrwistych
Kawka – 23.05.2017 -