Roztoczański Park Narodowy - Konferencja


W dniach 13-14 września br. w Roztoczańskim Parku Narodowym odbyła się Konferencja naukowa dotycząca hodowli koników polskich połączona z przeglądem stada i próbą dzielności.

Zgodnie z programem konferencji w pierwszym dniu wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosili referaty: prof. dr hab. Anna Stachurska omówiła zagadnienia dotyczące myszatego umaszczenia koników polskich i sposobu dziedziczenia, dr hab. Michał Pluta - sposobów użytkowania koników i wpływu na parametry wydolnościowe. Wystąpił również mgr inż. Jan Słomiany – Kierownik OHZ, który przedstawił linie klaczy w hodowli rezerwatowej i stajennej. Kolejnym punktem programu był przejazd bryczkami ze Zwierzyńca do Florianki a także przegląd hodowlany stada stajennego. Drugiego dnia przeprowadzono wierzchową i zaprzęgową próbę dzielności koników polskich. Brały w niej udział ogiery i klacze hodowli prywatnej i RPN. Wszystkie konie zaliczyły próbę z wynikiem pozytywnym, większość otrzymała oceny bardzo dobre i wybitne.

Ośrodek hodowli konika polskiego w RPN jest doskonałym wzorcem prowadzenia hodowli tych zwierząt. Jest nie tylko przykładem naturalnego chowu konika, ale też wykorzystania go w turystyce XXI wieku.Otwarcie konferencji

Zaproszeni goście

Referat prof.A.Stachurskiej

Referat prof.A.Stachurskiej

Referat dr M.Pluty

Referat Kierownika OHZ J.Słomianego

Przejazd bryczkami

Stado koników

Próba dzielności

Ocena