V Ogólnopolski Przegląd Hodowlany
Kuców Felińskich


Na terenie Stadniny Koni BONANZA na przedmieściach Lublina w pobliżu Felina w dniu 26 czerwca 2010 roku odbył się V Ogólnopolski Przegląd Hodowlany Kuców Felińskich

Do przeglądu zgłoszono 49 koni. Komisja w składzie: prof. Ryszard Kolstrung, Katarzyna Roma – inspektor ds. hodowli koni z WZHK w Warszawie, Joanna Szulowska – inspektor ds. hodowli koni LZHK wyłoniła najlepsze kuce w klasie ogierów i klaczy rocznych i dwuletnich, młodych 3-5 letnich i starszych. Najwyżej ocenione konie otrzymały puchary i mnóstwo nagród rzeczowych. Czempionem V Ogólnopolskiego Przeglądu Hodowlanego Kuców Felińskich został ogier GRAHAM (Grafit – Grafologia po Apacz) - hodowli i własności Gospodarstwa Doświadczalnego na Felinie.

W trakcie przeglądu miała miejsce bardzo miła uroczystość . W podziękowaniu za wieloletni trud i pracę związaną z rozwojem hodowli koni w Polsce prof. Ewald Sasimowski otrzymał specjalną honorową statuetkę Polskiego Związku Hodowców Koni, którą w imieniu PZHK wręczył Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni Henryk Wójtowicz wspólnie z Pania Grażyna Kujawską

Organizatorzy: Koło Hodowców Kuców Felińskich, gospodarz Stadnina Koni „BONANZA” Lubelski Związek Hodowców Koni umożliwili licznie przybyłej publiczności poznanie praktycznych walorów koni tej rasy i jej pełną uniwersalność użytkową. Zaprezentowany był kardyl w wykonaniu koni i jeźdźców zrzeszonych w SK Bonanza, pary zaprzęgowe pana Gustawa Jędrejka, Grzegorza Dziekanowskiego i Wojciecha Kniaziuka. Odbył się konkurs potęgi skoku, którą wygrał ogier FELUŚ (Mrówkojad – Fifi) pod Przemysławem Wójcikiem pokonując wysokość 115 cm mierząc w kłębie zaledwie 128 cm.

Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Koło Hodowców Kuców Felińskich składają podziękowania gospodarzowi Stadniny Koni BONANZA za udostępnienie pięknego ośrodka i wspólnie zapraszają na kolejny przegląd kuców felińskich.

Kuce Felińskie oceniane w Przeglądzie Hodowlanym
w klasach według uzyskanej punktacji i zajętych miejsc

GALERIA