Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego

W dniach 30-31 maja br. na terenie Stada Ogierów w Białce odbyła się druga (pierwsza odbyła się w Lesznie) kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego.

Do oceny przystąpiło 13 ogierów 3 i 4-letnich rasy małopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi, które przez dwa dni oceniane były przez Komisję w składzie: Przewodniczący – Bogdan Kuchejda oraz Członkowie: Andrzej Matławski, Jacek Kozik, Andrzej Pasek, Marlena Rucińska-Gruca, Łukasz Jończyk.

(Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji(Kliknij ...)

Ostatecznie prawo przystąpienia do polowej próby dzielności otrzymały cztery ogiery:

1. GRUPA B - JASNY JAR sp (Jarema sp/Maram KWPN-Jasna Gwiazda m/Quatar de Pape xo) hod. i wł. Jan Zuber, zam. Głuchów, woj. podkarpackie
2. GRUPA C – HUNCWOT m (AC) (Diokles m/Haracz m-Huanita m/Toledoxx) hod. i wł. SK Walewice
3. GRUPA C – ELIKSIR m (AA) (Sentender m (AA)/Kamp m-Euforia m/Jurand m) hod. i wł. Marcin Soszyński, zam. Wierzchowiny, woj. lubelskie
4. GRUPA C – DWÓR m (AA) (Diokles m/Haracz m-Dworzanka m/First des Termes xo) hod. i wł. SK Walewice

Każdy ogier zakwalifikowany wstępnie do treningu musi mieć wykonane badanie endoskopowe w kierunku porażenia krtani oraz zdjęcia RTG kończyn pod kątem OCD.


ocena na twardej nawierzchni

ocena na twardej nawierzchni

ocena na twardej nawierzchni

ogier DWÓR m (AA) (Diokles m-Dworzanka m po First des Termes xo)hod.i wł. SK Walewice Sp.z o.o.

ogier DWÓR m (AA) (Diokles m-Dworzanka m po First des Termes xo)hod.i wł. SK Walewice Sp.z o.o.

ogier ELIKSIR m (AA) (Sentender m (AA)-Euforia m po Jurand m) hod. i wł. Marcin Soszyński

ogier ELIKSIR m (AA) (Sentender m (AA)-Euforia m po Jurand m) hod. i wł. Marcin Soszyński

ogier HUNCWOT m (AC) (Diolkes m-Huanita m po Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice

ogier JASNY JAR sp (Jarema sp-Jasna Gwiazda m po Quatar de Plape xo) hod. i wł. Jan Zuber

ogier JASNY JAR sp (Jarema sp-Jasna Gwiazda m po Quatar de Plape xo) hod. i wł. Jan Zuber