PRZEGLĄDU HODOWLANEGO ŹREBIĄT ROCZNYCH I DWULETNICH RAS ZIMNOKRWISTYCH
Orchówek 05.07.2017 r.


Protokół z przeglądu hodowlanego. (Pobierz)


kl. FANTAZJA (Roland-Fela)hod.i wł. Eugeniusz Błażejczyk, zam. Włodawa

kl. GRZANKA (Bryl-Gama)hod.A.Baranowski,wł. Dariusz Król,zam.Wołczyny,pow.włodawski

kl. HURTOWA (Porwany-Harda) hod.i wł. Paweł Czoboda, zam. Orchówek,pow.włodawski

kl. LUBA (War-Lubianka)hod. J.Baran,wł. Radosław Leśniak,zam. Korolówka,pow. włodawski

kl. LUBIANKA (Brystol-Libreta)hod. T.Leśniak,wł Józef Baran

kl. PIĘKNA (Porwany-Powabna)hod. i wł. Paweł Czoboda, zam.Orchówek, pow.włodawski

kl. WIKI (Ural-Warmia) hod. A.Maleszyk,wł. Piotr Łobacz, zam. Dołhobrody, pow.włodawski

og. HAMAK (War-Herbata)hod.J.Baran, wł. Antoni Czoboda,zam.Orchówek, pow.włodawski

og. HEROD (Bandos-Hurtowa)hod.i wł. Paweł Czoboda, zam. Orchówek, pow.włodawski

og. LUNEK (War-Lubianka)hod.J.Baran, wł. Radosław Leśniak,zam. Korolówka, pow.włodawski

og. M-BASZON (Baszon-Mari Posa)hod.i wł. Adam Buska, zam. Lipówka, pow.włodawski

og. PRECEL (War-Pandora), hod.i wł.Dariusz Król, zam.Wołczyny, pow.włodawski

og. UROCZY (Pazmus-Udręka)hod.K.Zajkowski, wł. Antoni Czoboda, zam. Orchówek, pow.włodawski

oprzęganie

przed oceną.

przed oceną