Preselekcja ogierów ras szlachetnych rocznika 2008 i 2009


W dniu 16 maja br. na terenie Narodowego Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej w Stadzie Ogierów Białka odbyła się preselekcja ogierów ras szlachetnych rocznika 2008 i 2009 do Zakładu Treningowego (Bogusławice i Książ).

Do katalogu i wstępnej oceny zgłoszono 21 ogierów, w tym – 9 rasy małopolskiej, 11 szlachetnej półkrwi i 1 rasy śląskiej. Większość ogierów była własnością hodowców prywatnych z terenu województwa lubelskiego, natomiast wystawcą dwóch ogierów był hodowca z terenu województwa mazowieckiego, z czego jeden ogier był importowany z Niemiec.

Ogiery przedstawione do oceny zostały zmierzone przez pracowników Lubelskiego Związku Hodowców Koni. Następnie wszystkie konie przedstawione zostały przed Komisję do oceny na płycie. Ocena polegała na pokazaniu konia zarówno w pozycji stój, jak i w stępie i kłusie. W skład Komisji oceniającej ogiery wchodzili: Przewodniczący – Kierownik OZHK w Kielcach – Wojciech Semik, Dyrektor LZHK w Lublinie – Jacek Kozik oraz Pracownicy LZHK.

Dodatkowym elementem preselekcji, była możliwość pokazania konia w skokach luzem w korytarzu na hali zgodnie z programem kwalifikacji ogierów do ZT, wg następującego schematu: 6 m od krótkiej ściany koperta ze wskazówką - 6,6 m stacjonata (o wys. 70-80 cm) - 7,1 m doublebarre (szer. 100 cm, wys. maks. 110 cm).

Podczas oceny Komisja zwracała szczególną uwagę na wyraźny typ płciowy, którym powinien cechować się każdy reproduktor. Duży nacisk położono także na typ rasowy oraz prawidłową budowę poszczególnych partii ciała. Wszyscy właściciele ogierów przedstawionych na preselekcji zadbali o właściwą pielęgnację i prezentację przedstawianych koni. Można z pewnością stwierdzić, że obserwujemy stały wzrost poziomu przygotowania koni do prezentacji, wynikający z coraz większej ilości czasu poświęconego w pracy z młodym koniem i większego zaangażowania hodowców w prawidłowy odchów młodzieży. Cieszy również fakt, że coraz więcej hodowców oddaje swoje konie profesjonalnym prezenterom oraz jeźdźcom, którzy potrafią odpowiednio przygotować konia. Na pewno znajduje to przełożenie nie tylko w prezentacji konia na najważniejszych imprezach i wystawach, ale również w codziennej późniejszej obsłudze konia.

Warunkiem uzyskania prawa wyjazdu na kwalifikację do ZT na trening 100-dniowy było uzyskanie w trakcie oceny min.78 punktów bonitacyjnych. Zaostrzona preselekcja ogierów przed właściwą kwalifikacją do Zakładu Treningowego, poza wybraniem najlepszego materiału spośród całej stawki, ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z dalszym przygotowaniem konia do Zakładu Treningowego i jego dowozem.


1. MAHOMET

2. DELGADO

3. POMPEJUSZ

4. SIMBA

5. CHAN

6. CRAZY CHECK

7. AWDANIEC

8. TORES

9. LANCELOT

10. LUNATIC

11. ILION

12. ALPACZINO Z

Oczekiwanie na ocenę

Oczekiwanie na ocenę