PRESELEKCJA OGIERÓW RAS SZLACHETNYCH DO ZAKLADY TRENINGOWEGO
w Bogusławicach, Białym Borze i Książu.W dniu 28 kwietnia 2010 r. Lubelski Związek Hodowców Koni przeprowadził na terenie Stada Ogierów w Białce k/Krasnegostawu preselekcję ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bogusławicach, Białym Borze i Książu.

Do wstępnej oceny zgłoszono 33 ogiery z rocznika 2005-2007, w tym - 29 rasy małopolskiej, 2 szlachetnej półkrwi i 1 rasy śląskiej; hodowli prywatnej, państwowej, a także ogiera zakupionego za granicą.

Związek uznał, że taki przegląd hodowlany - prezentacji młodych ogierów, będzie najlepszą z możliwych i najbardziej obiektywną formą oceny przyszłych reproduktorów. Pozwoli przede wszystkim hodowcom na ocenę efektu swojej pracy porównując własnego ogiera z innymi, a jednocześnie niektórych z nas pozbawi złudzeń, określi dalsze działania związane np. z kryciem klaczy, a również ograniczy wydatki.

Wszystkie ogiery przedstawione do oceny zostały zmierzone i przedstawione Komisji w składzie:

- przewodniczący: Wojciech Semik - Kierownik OZHK w Kielcach

- członkowie: Jacek Hebda - Kierownik WZHK w Warszawie – Oddział Radom
Jacek Kozik - Kierownik LZHK

oceniającej konie na płycie i w ruchu wg skali ocen obowiązującej przy bonitacji. Komisja stwierdziła, że prawo wyjazdu na kwalifikację do ZT uzyskają tylko te ogiery, które otrzymały przynajmniej minimalną liczbę pkt. bonitacyjnych niezbędną przy wpisie do ksiąg.

Po bardzo wnikliwej, często burzliwej dyskusji dotyczącej ważności ocenianych cech, takie prawo otrzymały następujące ogiery:

ZT Bogusławice (trening wierzchowy) – termin kwalifkacji -17.06.2010 r.

1.AMURAT (JURAD - ASTURIA po LUBAŃ) - wł. Marlena Kordalska

2.HATI (EFEKT – HEROINA po BAROK) - wł. Aleksander Łój

3.ARAMIS (EFEKT – ARAGONA po SZAŁ) - wł. SK Janów Podlaski

4.POKER (HEBAB – PEREŁKA po LUBAŃ) - wł. Wojciech Ciesielczuk

5.ASSAD (HEBAB – ASSUNTA po KWARTET) - wł. SK Janów Podlaski

6.ARANŻER (HEBAB – ARTENA po SZAŁ) - wł. SK Janów Podlaski

7.KADRYL (PENTAGRAM – KARETA po SZAŁ) - wł. SK Janów Podlaski

8.BOND BEJ (BERLIN BEJ – BARA po ORDYNEK) – wł. Zygmunt Maluga

9.HORYZONT (EMETYT- HERBATKA po HEBRON) – wł. Grzegorz Rysak

oraz ogiery, które uzyskały kwalifikacje do wpisu do ksiąg na podstawie alternatywnych

10.ELABORAT (ASPAN – ELANDRA po DECORATION) - wł. SK Janów Podlaski

11. ARMANI (ASPAN – ARACENA po VERITAS 6) – wł. j.w.

ZT Biały Bór (trening wierzchowy) – termin kwalifkacji – 15.06.2010 r.

1.BALERNO (CONTENDRO II – UMSULA po LIBERO H) – wł. Józef Wielgosz

ZT Książ (trening zaprzęgowy) – termin kwalifikacji – 25.08.2010 r.

1.LIBAN (ARSENAŁ – LATRIA po LANSJER) – wł. Ryszard Kraciuk

Nie wszystkie oceny Komisji zostały przyjęte przez właścicieli ze zrozumieniem i przekonaniem o trafności oceny; myślę że życie potrafi zweryfikować tę opinię i pozwoli na wyciągniecie właściwych wniosków. Można śmiało powiedzieć, że stawka ogierów przedstawiona do oceny, poza nielicznymi wyjątkami, nie była imponująca, pomimo, iż większość przedstawionych ogierów do oceny była po znanych reproduktorach, co potwierdza tezę, że przyszły ogier musi pochodzić od wybitnej matki i po wyjątkowo dobrym ojcu, a wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy liczyć na końcowy tryumf.

Stwierdzić należy, że nasi hodowcy przygotowują konie do pokazu już w sposób zawodowy, a sama prezentacja odbyła się naprawdę profesjonalnie. Zgromadzeni hodowcy zgłosili propozycję, aby w przyszłości ocena poszczególnych elementów eksterieru ogierów była przedstawiana na bieżąco, bez względu na końcowy wynik, co według wnioskujących pozwoli na zwrócenie uwagi zarówno na dobre jak i niepoprawne cechy budowy.

Duża część koni, która uzyskała prawo wyjazdu na kwalifikację była prezentowana i oceniana na naszych czempionatach. To tutaj już na początku kariery hodowlanej ogier rywalizując z liczną stawką koni w roczniku daje wstępną informację właścicielowi konia, potwierdzającą trafność wyboru ojca i wynik własnej pracy związanej z wychowem.

Żaden z hodowców nie wyraził zainteresowania kwalifikacją swojego ogiera do zaprzęgowego ZT w Gnieźnie, co może budzić niepokój ze względu na obserwowane duże zapotrzebowanie tak w kraju jak i zagranicą na konie pracujące w zaprzęgu.

Jako Lubelski Związek Hodowców Koni widzimy pilną potrzebę powrotu do sprawdzonej starej formy pracy hodowlanej, czyli przeprowadzania masowych obowiązkowych przeglądów hodowlanych źrebiąt rocznych, dwuletnich czy licencjonowania klaczy gdzie inspektorzy, a także hodowcy i potencjalni nabywcy mają możliwość w jednym miejscu i w jednym czasie oceny i wyboru tych najlepszych koni.

Dlatego już kolejny rok z rzędu Lubelski Związek Hodowców Koni wprowadził szereg zachęt, w tym między innymi finansowych, aby na takie przeglądy przyjeżdżała jak największa liczba koni. Pomoże nam to, jak i hodowcom na przeprowadzenie prawidłowej selekcji, a tym samym zapewni szybszy postęp hodowlany.

Na koniec wypada podkreślić bardzo dobrą współpracę Związku ze Stadem Ogierów w Białce. Plac, stajnia i cała oprawa pozwoliła hodowcom właściwie przygotować i zaprezentować ogiery.


GALERIA

So.Białka og. Amarant og.Amurat.
og. Arabix og.Aramis og.Aranżer
og.Assad. og.Assani. og.Balerno.
og.Baryton. og.Bond Bej. og.Edytor.
og.Enamorado. og.Hati og.Hipadero.
og.Horyzont. og.Kadryl og.Liban.
og.Morfeusz. og.Plagiat. og.Poker.