XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W dniach 02-04 lipca odbyła się kolejna już XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie W powiecie zamojskim. W sobotę i niedzielę zebrana publiczność miała okazję podziwiać konie różnych ras, które przyjechały w liczbie 22 sztuk. Przedstawiono konie rasy: małopolskiej, polski koń zimnokrwisty, śląskiej, konik polski, huculskiej oraz kuce.

W sobotę konie oceniane były przez Komisję w składzie: Przewodniczący – Marek Gibała – Kierownik OZHK w Rzeszowie, Członkowie: Andrzej Kosior – Z-ca Kierownika LZHK, Tomasz Dobek – Specjalista ds. hodowli koni LZHK. Ocena odbyła się zgodnie z „Regulaminem oceny koni”, który opublikowany został w „Katalogu Wystawy”.

Ocenę indywidualną koni przeprowadzono w skali od 1 do 10 punktów za następujące elementy: typ, pokrój, stęp, kłus, kondycja i pielęgnacja oraz przygotowanie do wystawy.

Z zaprezentowanej grupy klaczy rasy małopolskiej, zgodnie z ilością otrzymanych punktów, wybrano Czempiona Wystawy, którym została klacz ASZANTKA (Jurand m – Ajsza Dahomanka m po Dabur Dahoman o), która otrzymała 43,5 pkt., hodowli i własności Marleny Kordalskiej, zam. w Zamościu. Komisja wyłoniła również dwa Wiceczempiony, którymi zostały: klacz HATTA II (Grey m – Hatteria m po Top Gun xo), która uzyskała 42,0 pkt., a której właścicielem jest Tomasz Nowak, zam. w Werbkowicach oraz klacz AKUSTYKA (Jung m – Asturia m po Barak), z punktacją 41,5 pkt., hodowli i własności Aleksandra Łoja, zam. w Czołkach. Wybrano również Czempiona i Wiceczempiona Wystawy wśród klaczy rasy huculskiej. Czempionem Wystawy została klacz BORÓWKA (Wangar – Nida po Nieszczun), która otrzymała 43,5 pkt., której hodowcą i właścicielem jest Zbigniew Żurawicz, zam. Bukowa Mała. Komisja wyłoniła także dwa Wiceczempiony, którymi zostały: klacz WILGA (Prislop IX-81 – Werona po Tuhaj-Bej), z punktacją 42,5 pkt., hodowli i własności Wiesława Oleszczuka, zam. w Zamościu oraz klacz WENUS (Baca – Wiedźma po Len), która uzyskała 42,0 pkt., a której hodowcą i właścicielem jest Tadeusz Klęk, zam. Ruskie Piaski.

W niedzielę nastąpiła uroczysta prezentacja wszystkich koni biorących udział w Wystawie. Właściciele koni otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe, które wręczał Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni – Henryk Wójtowicz w towarzystwie: Członka Zarządu LZHK – Aleksandra Łoja oraz Prezesa Terenowego Koła Hodowców Koni w Zamościu – Janusza Łoja.

Wystawę zakończył specjalnie zorganizowany pokaz ścieżki huculskiej w wykonaniu Zbigniewa Żurawicza, który zademonstrował na dwóch klaczach rasy huculskiej: Borówka (Wangar – Nida po Nieszczun) i Pantera (Banysz – Panda po Puszczyk), wrodzone zdolności koni rasy huculskiej oraz ich wysoki stopień inteligencji pozwalający na pokonanie niemalże każdej z naturalnych przeszkód. Konie bez trudu pokonały sześć przeszkód, którymi były: firanki, sierżant, równoważnia, kładka na podwyższeniu oraz skok posłuszeństwa przez beczkę i ławkę. Jak co roku Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie zgromadziła liczną publiczność, która dopisała zarówno w sobotę, jak i niedzielę, spontanicznie reagując w trakcie pokazu koni.

kl. AKUSTYKA

kl. AKUSTYKA

kl. ANDORA

kl. ANDORA

kl. ARENDA

kl. ARENDA

kl. ASZANTKA

kl. ASZANTKA

kl. BORÓWKA

kl. BORÓWKA

kl. EMIRA

kl. EMIRA

kl. ENIGMA

kl. ENIGMA

kl. GAJA

kl. GAJA

kl. GRACJA

kl. GRACJA

kl. GRETA

kl. GRETA

kl. HATTA II

kl. HATTA II

kl. IZA

kl. IZA

kl. LUSI

kl. LUSI

kl. NARNIA

kl. NARNIA

kl. NESKA

kl. NESKA

kl. PALISADA

kl. PALISADA

kl. PANTERA

kl. PANTERA

kl. WENUS

kl. WENUS

kl. WIEDŹMA

kl. WIEDŹMA

kl. WILGA

kl. WILGA

og. ARES

og. ARES

og. ARTEDY

og. ARTEDY

Zgromadzona publiczność