XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Sitno k/Zamościa


W dniach 05-07 lipca br. na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sitnie odbyła się XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Zgłoszonych na Wystawę zostało 25 koni, zgodnie z regulaminem oceny koni ilość zgłoszonych koni w rasie małopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi była wystarczająca aby wyłonić spośród przedstawionych koni czempiona i wiceczempionów w w/w rasach. Konie oceniała Komisja w składzie: Przewodniczący - prof. Ryszard Kolstrung z Uniwersytetu Przyrodniczego i członkowie, inspektorzy Lubelskiego Związku Hodowców Koni– mgr inż. Katarzyna Milbrat i mgr inż. Joanna Szulowska

Wycena koni odbyła się zgodnie z „Regulaminem oceny koni” zamieszczonym w „Katalogu Wystawy”. Ocenę indywidualną koni przeprowadzono w skali punktów - od 10 do 1 (10 pkt ocena doskonała) za następujące elementy: typ, pokrój, stęp, kłus, oraz kondycja pielęgnacja.

Z grupy przedstawionych do oceny klaczy rasy małopolskiej wybrano Czempiona Wystawy, którym została klacz JOWITA. Jej której hodowcą jest SK Walewice a właścicielem Marek Kołcon. Komisja wybrała również dwa Wiceczempiony, którymi zostały: klacz BAZUNA, własności Tomasza Strzałkowskiego i klacz ESTERA, której właścicielem jest Zenon Kozina

Wybrano również Czempiona i Wiceczempionów Wystawy spośród klaczy rasy polski koń szlachetny półkrwi. Czempionem Wystawy została klacz p Wiesława Drwala - IDYLLA Tytuły Wiceczempionów uzyskały: klacz ETERNA; jej właścicielem jest Anna Szpatuśko oraz klacz GRACJA pana Gustawa Jędrejka

Ocenione konie były poprawne pokrojowo, odpowiednio zaprezentowane w chodach. Komisja sędziowska zwróciła także szczególną uwagę na właściwy typ, wzorową prezentację i pielęgnację wystawianych koni.

W drugim dniu Wystawy konie i ich właściciele zostali nagrodzeni dyplomami, pamiątkowymi flot’s a zwycięzcy pucharami ufundowanymi przez organizatorów. Dodatkowy puchar został ufundowany przez Przychodnię Weterynaryjną Dobrowolski, Łój w Łabuniach. Otrzymała go najwyżej oceniona klacz własnej hodowli - ESTERA rasy małopolskiej, której właścicielem jest Zenon Kozina. Tradycyjnie oprócz wystawy i oceny koni dodatkowymi atrakcjami w czasie dwóch dni był pokaz kadryla w wykonaniu córek Wiesława Oleszczuka z Zamościa oraz pokaz ujeżdżenia i skoków przez przeszkody w wykonaniu Anny Szpatuśko na holsztyńskim ogierze LASCADO.

Czempionka Wystawy klaczy małopolskich, JOWITA, wł. M. Kołcon, zam. Kawęczyn Kol

Czempionka Wystawy klaczy małopolskich, JOWITA, wł. M. Kołcon, zam. Kawęczyn Kol.

Czempionka Wystawy klaczy polski koń szlachetny półkrwi, IDYLLA, hod.i wł. W. Drwal, zam. Lublin

II Wiceczempionka Wystawy klaczy małopolskich, ESTERA, hod. i wł. Z. Kozina, zam. Płoskie

II Wiceczempionka Wystawy klaczy małopolskich, ESTERA, hod. i wł. Z. Kozina, zam. Płoskie

II Wiceczempionka Wystawy klaczy polski koń szlachetny pólkrwi, GRACJA, wł. G. Jędrejek, zam. Bogucin

II Wiceczempionka Wystawy klaczy polski koń szlachetny pólkrwi, GRACJA, wł. G. Jędrejek, zam. Bogucin

II Wiceczempionka Wystawy klaczy polski koń szlachetny pólkrwi, GRACJA, wł. G. Jędrejek, zam. Bogucin

kadryl na klaczach huculskich PASTERKA i WATASZKA w wykonaniu córek W. Oleszczuka

kadryl na klaczach huculskich PASTERKA i WATASZKA w wykonaniu córek W. Oleszczuka

kl. BITWA rasy polski koń zimnokrwisty, wł. W. Feręs, zam. Kol. Liszno

kl. HAWAJKA rasy kuc feliński, hod.i wł. J.Smyk, zam. Stary Zamość

kl. HAWAJKA rasy kuc feliński, hod.i wł. J.Smyk, zam. Stary Zamość

kl. TATRA rasy śląskiej., wł. Z. Postrzech, zam. Łukowa

klacze PASTERKA i WATASZKA rasy huculskiej, hod.i wł. W.Oleszczuka, zam. Zamość

klacze TETRA i HYBRYDA rasy konik polski, hod. i wł. RPN Zwierzyniec

nagroda dla RPN Zwierzyniec

Nagrody

Nagrody

Ocena Koni

ogier holsztyński LASCADO, wł. R. Szpatuśko, zam. Wólka Wieprzecka

ogier małopolski BANITA ,wł. SO Sieraków, miejsce postoju Lech Żołdak, Mołodiatycze

ogier małopolski BANITA ,wł. SO Sieraków, miejsce postoju Lech Żołdak, Mołodiatycze

pokaz specjalny, ogier LASCADO i Anna Szpatuśko

pokaz specjalny, ogier LASCADO i Anna Szpatuśko

pokaz specjalny, ogier LASCADO i Anna Szpatuśko

Wiceczempionka Wystawy klaczy małopolskich, BAZUNA, wł. T. Strzałkowski, zam. Zamość

Wiceczempionka Wystawy klaczy polski koń szlachetny półkrwi, ETERNA, wł. A. Szpatuśko, zam. Zamość