XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Sitno 2015

W dniach 03-05 lipca br. w Sitnie odbyła się XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Komisja w składzie Przewodniczący - Maciej Wyszomirski, Dyrektor Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach oraz członkowie prof. Ryszard Kolstrung adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Joanna Szulowska – inspektor LZHK oceniła konie ras małopolskiej, śląskiej, zimnokrwistej, huculskiej, konik polski, kuc feliński. Zgodnie z regulaminem Wystawy spośród koni rasy małopolskiej i śląskiej rozegrany zoastał Czempionat.

Czempionem Wystawy została klacz GROTA (Top Gun, Graficzka po First des Termes), która otrzymała 40,5 pkt, w tym 9,0 pkt za typ. Jej hodowcą jest Dariusz Kubok z miejscowości Ustroń z woj. śląskiego a właścicielem Tomasz Nowak z Werbkowic.

Komisja wybrała również Wiceczempiona, którym została klacz PERŁA (Barnaba, Preria po Pas), która otrzymała również 40, 5 pkt ale z oceną typu 8,5 pkt. Hodowcą klaczy jest Jerzy Orłowski z Kukawki, właścicielem Józef Smyk ze Starego Zamościa.

Spośród klaczy rasy śląskiej - Czempionem Wystawy została klacz RATINA (Rotmistrz, Retencja po Literat). Klacz otrzymała 41,5 pkt (w tym 9 za typ i 16 pkt za ruch). Jej hodowcą jest Ryszard Kraciuk z Lublina, właścicielem Dariusz Kawala z Grabowa Ryckiego. Tytuł Wiceczempiona uzyskała klacz RAKIJA (Deport, Retencja po Literat) która uzyskała również 41,5 pkt (w tym 9 za typ i 15,5 pkt za ruch). Hodowcą klaczy jest Ryszard Kraciuk, właścicielem Grażyna Kraciuk z Przytoczna. Ocenione konie były poprawne pokrojowo, odpowiednio zaprezentowane w chodach. Komisja sędziowska zwróciła także szczególną uwagę na właściwy typ, prawidłową prezentację i pielęgnację wystawianych koni. Tradycyjnie przybyła publiczność miała możliwość skorzystania z przejażdżek konnych i oglądania pokazu Kawaleryjskiego IX Pułku Ułanów Małopolskich.


Czempion rasy małopolskiej kl. GROTA po TOP GUN od GRAFICZKA po FIRST DES TERMES

Czempion rasy śląskiej kl. RATINA po ROTMISTRZ od RETENCJA po LITERAT wł. Kawala Dariusz

Wiceczempion rasy małopolskiej kl. PERŁA po BARNABA od PRERIA po PAS wł. Smyk Józef

Wiceczempion rasy małopolskiej kl. PERŁA po BARNABA od PRERIA po PAS wł. Smyk Józef

Wiceczempion rasy śląskiej kl. RAKIJA po DEPORT od RETENCJA po LITERAT wł. Kraciuk Grażyna

kl. TERTA i kl. MONA - RPN

kl. TERTA wł. Roztoczański Park Narodowy

og. FOKUS-POKUS po GEPARD od FORDA po ELEGANT II wł. Monika Szewczyk

Smyk Józef z kl. PERŁA