XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Sitno 2016

W dniach. 8-10 lipca br w Sitnie odbyła się XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Komisja w składzie:

Przewodniczący – prof. Ryszard Kolstrung
Członek – mgr inż. Jacek Kozik
Członek – mgr inż. Katarzyna Milbrat

ceniła 21 koni ras: małopolskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski i kuc feliński:
Ocena koni odbyła się zgodnie z „Regulaminem oceny koni” zamieszczonym w „Katalogu Wystawy”. Także zgodnie z zapisami Regulaminu spośród klaczy rasy małopolskiej, polski koń zimnokrwisty i konik polski rozegrane zostały Czempionaty.
Czempionem klaczy rasy małopolskiej została klacz ASZANTKA, która otrzymała 44, 5 pkt.. Jej hodowcą i właścicielem jest Marlena Kordalska zam. miejscowości Miączyn Kol., pow. zamojski

Wiceczempionami zostały:

- klacz HATTA, która otrzymała 42,
5 pkt. Hodowcą klaczy jest Stadnina Koni Walewice, właścicielem Tomasz Nowak z Werbkowic, pow hrubieszowski

- klacz MOCCA, która otrzymała 42 pkt. Hodowcą i właścicielem klaczy jest Aleksander Łój z miejscowości Czołki, pow. zamojski

Spośród klaczy rasy polski koń zimnokrwisty Czempionem Wystawy została klacz ULLA. Klacz otrzymała 42 pkt, jej hodowcą jest Bogusław Wasilewski ze Stulna, właścicielem Aneta Pajer, zam. Wierzchowina pow. krasnostawski

Tytuły Wiceczempionów uzyskały klacze:

- BAWARKA, która uzyskała 41,5 pkt. Hodowcą klaczy jest Rafał Rojewski, zam. Sadłuki, woj. pomorskie, właścicielem Dariusz Ogórek z Wolicy, pow. lubartowski

- BONY z nr katalogowym 14, która uzyskała 40, 5 pkt (w tym. 9,5 za typ) Hodowcą klaczy jest Bogumił Sawczak zam. Wólka Terechowska, woj. podlaskie, właścicielem Dariusz Kaźmieruk, zam. Lisiowólka, pow. radzyński.

Spośród klaczy rasy konik polski wybrano Czempiona, którym została

kl. HORZYNA, z 43 pkt. Hodowcą i właścicielem klaczy jest Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec. Wiceczempionki to:
- Kl. HERPIA, która uzyskała 42,5 pkt. – klacz MONA z 41,5 pkt. Hodowcą i właścicielem klaczy jest Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec.

Wszystkie konie rasy małopolskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski i kuc feliński otrzymały pierwsze nagrody. Ocenione konie były poprawne pokrojowo i odpowiednio zaprezentowane. Komisja sędziowska zwróciła także szczególną uwagę na właściwy typ, wzorową prezentację i pielęgnację wystawianych koni. Wyróżniono pielęgnację kl. BONY pkz p. Dariusza Kaźmieruka z Lisiowólki i prezentację kl. BRZANKA wł. Wojciecha Sieńko z Niedrzwicy Kościelnej.

Dla wszystkich miłośników koni zorganizowane zostały także pokazy specjalne; pokaz kawaleryjski w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich oraz pokaz jazdy w damskim siodle w wykonaniu p. Antoniny Chwieralskiej. Dla najmłodszych atrakcją były przejażdżki na kucach – możliwe dzięki uprzejmości właściciela kuców Gustawa Jędrejka z Bogucina.
kl. Adrenalina m (Jurand - Ambrozja po Akant) wł. A.Sokołowski, ze źrebięciem po og. Sentender

kl. Aszantka m (Jurand - Ajsza Dahomanka po Dabur Dahoman o), wł. M. Kordalska

kl. Bawarka z (Tolus - Bandolina po Skrzat), wł.D.Ogórek

kl. Bony z (Ikar - Bonda po Bom), wł. D.Kaźmieruk

kl. Brzanka z (Lanser - Bruzda po Major bul.),wł. W.Sieńko

kl. Draga m (Hayati - Donna po Hebron), wł. K.Bergiel

kl. Eskadra m (Dounba xx - Estyma po Veritas 6), wł. M.Kołcon

kl. Glauka kf (Apatyt - Grzanka po Walor), wł.G.Jędrejek

kl. Haidi kn (Hart - Hyrda po Hektor), wł. K.Kwiatkowski

kl. Harpia kn (Tors - Herpa po Hart),wł.RPN

kl. Hatta II m (Grey - Hatteria po Top Gun xo), wł. T.Nowak

kl. Herpia kn (Drzewiak - Hańcza po Test), wł. RPN

kl. Horzyna kn (Namorzyniec - Halama po Kordon), wł. RPN

kl. Mocca m (Baryt - Morfina po Emir), wł. A.Łój

kl. Modna kn (Namorzyniec - Modra po Hektor) w. RPN

kl. Mona kn (Taner - Modra po Hektor), wł. RPN

kl. Rabia z (Etos - Resta po Rust), wł. R.Pietruś

kl. Ulla z (Rudy - Uganda po Bodo), wł. A.Pajer

kl.Bazuna m (Pentagram oo - Bawełna po Oregon xx), wł. T. Strzałkowski

Nagrody"

Nagrody"

og. Lusmin z (Blusmin - Londa po Hobar), wł. R. Obuchowicz

og. Malibou m (Bekas - Melba po Berlin Bej), wł. P. Pochroń

og. Migdał kn, wł.RPN

stawka klaczy zimnokrwistych