Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Lubelskiego Związku Hodowców Koni


W dniu 14.12.2013 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Lubelskiego Związku Hodowców Koni gdzie przedstawione zostały sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2012-2013. Sprawozdania podsumowujące dwuletnią działalność dotyczyły spraw hodowlanych i finansowych, które mimo obecnej trudnej sytuacji są na zadowalającym poziomie. Delegaci zgłosili do realizacji wiele wniosków i uchwał:

* Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów LZHK w sprawie dopuszczenia alternatywnych metod znakowania koniowatych oraz wypalania i wymrażania piętna rasowego przy wpisie konia do księgi.

1. Zorganizowanie na terenie Lubelszczyzny regionalnego czempionatu koni rasy polski koń zimnokrwisty

2. Zorganizowanie wstępnych prób dzielności ogierów rasy polski koń zimnokrwisty w gospodarstwach właścicieli

3. Wyeliminowanie pośredników przy sprzedaży koni

4. Zorganizowanie szkolenia dla Hodowców dotyczącego przepisów i wymogów weterynaryjnych w gospodarstwach

5. Obniżenie kosztów wydania paszportów dla członków LZHK

6. Znalezienie innego miejsca niż Stado Ogierów w Białce na przeprowadzenie Aukcji ogierów zimnokrwistych

7. Uchylenie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni dotyczącej dystrybucji kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

8. Zwiększenie płatności do koni programowych

9. Zobowiązanie Instytutu Zootechniki do pisemnego uzasadnienia decyzji o wykreśleniu rozpłodnika z listy ogierów kryjących

Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów LZHK w sprawie dopuszczenia alternatywnych metod znakowania koniowatych oraz wypalania i wymrażania piętna rasowego przy wpisie konia do księgi.


..