Przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich ras szlachetnych – Wąwolnica – 13.06.2017


klacze Krynica i Alaska pana Pochronia Pawła prezentowane przez właściciela i pana Krzysztofa Strąka

klaczki roczne pana Kolibskiego oraz zaprzęg pana Karola Łuszczyńskiego

konie ze stajni pana Krzydsztofa Szewczyka wał. Talon oraz dwuletnia Mega Łąk

ocena klaczy dwuletniej Alaski pana Pawła Pochronia

ocena klaczy dwuletniej Krynicy pana Pawła Pochronia

ocena klaczy dwuletniej Zadry pana Toasza Kolibskiego

ocena klaczy dwuletnie Mega Łąk pana Bartłomieja Szewczyka

ocena klaczy dwuletniej Malwy pana Mariusza Kijka

ocena klaczy rocznej Domena pana Pawła Pochronia

ocena klaczy rocznej Per Luna AA pana Tomasza Kolibskiego

prezentacja klaczy dwuletniej Zadry pana Tomasza Kolibskiego

przybyła publiczność

wałach Talon ( VERITAS 6 QUIDAM D' OR-TABULCZA)

zaprzęg klaczy pana Tomasza Kolibskiego roczna Korsyka i Per Luna oraz dwuletnia Zadra