II ŚCIEŻKA HUCULSKA W DOLINIE SINIOCHY


W dniu 24 kwietnia 2010 roku na terenie Stadniny Koni Huculskich "Lasso" będącej własnością Pana Wiesława Oleszczuka, mieszczącej się w Zawalowie na powiecie zamojskim, odbyła się „II Ścieżka huculska w dolinie Siniochy” oraz wielki przemarsz konny i pieszy do grodu rycerskiego. Impreza miała charakter sportowo – edukacyjny oraz patriotyczny, łącząc rywalizację sportową z przybliżeniem historii istniejących na kresach wschodnich Rzeczypospolitej grodzisk rycerskich i "Czerwieńskich".

Honorowy patronat nad imprezą objęła Lubelska Izba Rolnicza, a organizatorem był Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Pan Wiesław Oleszczuk, gospodarz terenu. Podobnie, jak w roku ubiegłym nie zawiodła publiczność złożona z hodowców koni oraz zaproszonych gości, wśród których mieliśmy możliwość goszczenia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni – Władysława Brejtę wraz z żoną Marią.

Do uczestnictwa w próbie dzielności zgłoszono 13 koni (5 ogierów, 7 klaczy i 1 wałacha) pochodzących z siedmiu stajni. Próba dzielności składała się z oceny koni na płycie oraz ścieżki huculskiej. Konie oceniane były przez Komisję w następującym składzie: Przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej, Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Marek Gibała, oraz członkowie: Andrzej Kosior Zastępca Kierownika LZHK i Katarzyna Milbrat Specjalista ds hodowli Koni LZHK.

Po ocenie płytowej prezentowanych koni Komisja wyłoniła najbardziej poprawnego ogiera oraz klacz. W stawce ogierów pierwsze miejsce zajął ogier Pędziwiatr (Prislop IX-81 - Plamka po Sonet) własności Wiesława Oleszczuka, natomiast wśród klaczy na pierwszej pozycji uplasowała się Wenezuela-O (Lotnik - Wena po Sonet) własności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootoechniki w Odrzechowej. Następnie rozegrano ścieżkę huculską oraz wyłoniono zwycięzcę próby dzielności, którą została Wenezuela-O, hodowli i własności ZD IZ Odrzechowa, dosiadana przez Mariusza Borutę.

Po zakończeniu próby dzielności rozegrano konkurs dodatkowy on zwiększonym stopniu trudności, w dużo szybszym tempie i odpowiedniej normie czasu. Do konkursu zgłoszono 13 koni, spośród których najlepszy okazał się ogier Gejzer (len -bGejsza po Rewir) pod Zbigniewem Żurawiczem. Wszyscy jeźdźcy i właściciele koni biorących udział w konkursach uhonorowani zostali nagrodami ufundowanymi przez Lubelski Związek Hodowców Koni oraz licznych sponsorów: Starostę Powiatowego, Wójta Gminy Zamość, Lubelską Izbę Rolniczą.

W godzinach popołudniowych odbył się kadryl w wykonaniu jeźdźców z klubu gospodarzy oraz uroczysty przemarsz jazdy konnej, zaprzęgów konnych w asyście rycerzy i wojów na grodzisko z XV wieku w Zawalowie. Zebrani goście uczestniczyli również we Mszy Świętej. Na zakończenie dnia odbyła się wieczerza przy ognisku i turniej pieśni harcerskich, biesiadnych oraz wojskowych.

II Ścieżka Huculska w dolinie Siniochy jest imprezą, która wpisała się na stałe w kalendarz prób dzielności koni rasy huculskiej.


WYNIKI:

» WYNIKI OCENY NA PŁYCIE « » "ŚCIEŻKA HUCULSKA" - PRÓBA DZiELNOŚCI « » WYNIKI PRÓBY DZIELNOŚCI « » "ŚCIEŻKA HUCULSKA" - KONKURS DODATKOWY «

GALERIA