W dniu 28 października podczas X Gali koni ras zimnokrwistych w Wisznicach przeprowadzony zostałkomisyjny przegląd klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni sokólskich. Komisja na czele z Przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej koni rasy polski koń zimnokrwisty – Wiesławem Niewińskim dokonała oceny typu i wstępnej próby dzielności 50 klaczy.

Pierwsze miejsce zajęła klacz OMELIA – własności Waldemara Rożyło zamieszkałego w Zamołodyczu w powiecie włodawskim. Na drugim miejscu uplasowała się klacz BALTONA, której właścicielem Anna Piekarska z miejscowości Zabiele w powiecie radzyńskim. Trzecie miejsce zajęła klacz LUNA – własności Radosława Leśniaka z Korolówki w powiecie włodawskim. Natomiast wyróżnienie – pamiątkową statuetkę od Wójta Gminy Wisznice – Piotra Dragana otrzymała klacz HARMINA – własności Wiesławy Bohdan z Piszczaca w powiecie bialskim.


kl. BALTONA - wł. Anna Piekarska, zam. Zabiele

kl. LUNA - wł. Radosław Leśniak, zam. Korolówka

kl. OMELIA - wł. Waldemar Rożyło, zam. Zamołodycze

MIEJSCE DRUGIE - kl. BALTONA - wł. Anna Piekarska, zam. Zabiele

MIEJSCE TRZECIE - kl. LUNA - wł. Radosław Leśniak, zam. Korolówka

PIERWSZE MIEJSCE - kl. OMELIA - wł. Waldemar Rożyło, zam. Zamołodycze

podnoszenie kończyn

podnoszenie kończyn

podnoszenie kończyn

podziękowanie od LZHK dla Wójta Gminy Wisznice - Piotra Dragana

pomiary

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

prezentacja w ruchu

statuetka-podziękowanie dla Wójta Gminy Wisznice Piotra Dragana

WYRÓZNIENIE - kl. HARMINA - wł. Wiesława Bohdan, zam. Piszczac


zebrani hodowcy i publiczność