PROGRAM HODOWLI

Koni Rasy Śląskiej

Po drugiej wojnie Światowej na terenach Alaska pozostało dużo dobrych koni Ślaskich pochodzących w liniach żeńskich od miejscowych szlachetnych klaczy i po ogierach oldenburskich i wschodniofryzyjskich. W okresie powojennym importy ogierów oldenburskich pozwoliły na zachowanie i utrwalenie pożądanego typu koni rasy Śląskiej. Miejscowe warunki i zamiłowanie hodowców oraz użytkowanie robocze w rolnictwie zapewniły tej rasie przetrwanie na terenie Dolnego i Górnego Alaska, a nawet rozprzestrzenienie jej na tereny południowo-wschodniej Polski.


Wyselekcjonowany materiał żeński zgromadzony w stadninach państwowych oraz męski w SO Koźle i Książ gwarantował pewna stabilność i pożądane oddziaływanie na hodowlę terenową. Racjonalne stosowanie dolewu pełnej krwi angielskiej podnosiło przydatność sportową przy jednoczesnym zachowaniu pożądanego starego typu konia Śląskiego, który zaginał w Oldenburgu - ojczyźnie protoplastów tej rasy. Obecnie obserwuje się zainteresowanie w Danii, Holandii i Niemczech odtworzeniem tej rasy koni. W tym fakcie można upatrywać szans na zwiększenie opłacalności hodowli poprzez sprzedaż materiału zarodowego.


Obecnie w kraju konie śląskie poza właściwym dla nich biotopem są utrzymywane w województwach południowo-wschodnich, gdzie zostały wprowadzone w latach siedemdziesiątych dla zwiększenia kalibru hodowanych tam koni. Krzyżowanie ogierów Śląskich z tamtejszymi klaczami (również małopolskimi) nie przyniosło pożądanych efektów. Co prawda zwiększyło masę ciała potomstwa, a przez to ich przydatność do eksportu rzeźnego, osłabiło jednak inne, pożądane cechy konia małopolskiego. W czystości rasy w dalszym ciągu konie te utrzymywane są na Górnym i Dolnym Śląsku w dużych prywatnych gospodarstwach mogących zapewnić właściwe żywienie i odchowy młodzieży. Stado Ogierów Książ ze stanem 60 ogierów tej rasy i docelowo 40 matkami stadnymi w działającej przy stadzie stadninie, jest cennym obiektem dla hodowców i centrum hodowlanym oddziałującym na populację koni rasy Śląskiej.


.... Pobierz kompletny program hodowlany pr_hodow_slas.pdf (122kb)