PROGRAM HODOWLI

Koni Rasy wielkopolskiej

Rasa koni wielkopolskich powstała w wyniku uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi wschodniopruskimi i Irakcńskimi oraz w mniejszym zakresie innymi rasami półki™ pochodzenia krajowego i zagranicznego. Znaczny udział w tworzeniu i doskonaleniu rasy miały konie pełnej krwi angielskiej. W 1965 r. oficjalnie uznano rasę koni wielkopolskich.
Do tego czasu hodowlę prowadzono w trzech grupach rasowych:


1. konie poznańskie
2. konie mazurskie - wywodzące się w większości od koni trakeńskich i wschodniopru-skich
3. konie zachodniopomorskie - pochodne koni hanowerskich i wschodniopniskich.


Od polowy lat 60-tych systematycznie zmieniano typ hodowlanych koni z wszechstronnie użylkowego na wierzchowy. Praca ta początkowo prowadzona była w stadninach państwowych. W ostatnich latach zmiana typu hodowlanych koni prowadzona jest również w hodowli prywatnej. Liczebność populacji aktywnej w 2003 r. wynosiła 3700 klaczy i 357 ogierów wpisanych do części głównej księgi. Bardzo cenną grupę koni wielkopolskich stanowią konie pochodzenia trakeń-


.... Pobierz kompletny program hodowlany pr_hodow_wlkp.pdf (181kb)