WŁADZE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI 2015-2019

Prezes: Boś Bogdan 602 106 203
Wiceprezes: Jagielski Jacek 695-987-606
Sekretarz: Miedziak Roman 796-532-457
Skarbnik Kniaziuk Wojciech 602-432-947
Członek Zarządu Jędrejek Gustaw 665-170-126
Członek Zarządu Sokołowski Zbigniew 504 531 423
Członek Zarządu Wójtowicz Henryk 503 051 191

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Adam Haber
Członek Rychlik Jacek tel.602-492-518
Członek Sobiechowski Henryk tel. 697-040-521

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący : Różyński Piotr tel. 601-146-482
Członek Bielak Marian tel. 693-511-133
Członek Sokołowski Aleksander tel. 694 469 601