WŁADZE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI 2015-2019

Prezes: Henryk Sobiechowski
Wiceprezes: Gustaw Jędrejek 665-170-126
Sekretarz: Aleksander Sokołowski
Skarbnik Kniaziuk Wojciech 602-432-947
Członek Zarządu Stanisław Biskup
Członek Zarządu Marian Grabczak
Członek Zarządu Krzysztof Pietrzak

KOMISJA REWIZYJNA

<
Przewodniczący Marek Matys
Członek Marian Bielak
Członek Waldemar Karpiński

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący : Tomasz Kolibski
Członek Mariusz Kijek
Członek Sławomir Płecha