WŁADZE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI 2015-2019

Prezes: Henryk Sobiechowski 602-106-203
Wiceprezes: Gustaw Jędrejek
Sekretarz: Aleksander Sokołowski
Skarbnik Kniaziuk Wojciech
Członek Zarządu Stanisław Biskup
Członek Zarządu Marian Grabczak
Członek Zarządu Krzysztof Pietrzak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Marek Matys
Członek Marian Bielak
Członek Waldemar Karpiński

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący : Tomasz Kolibski
Członek Mariusz Kijek
Członek Sławomir Płecha