PROGRAM HODOWLI

Koni Rasy polski koń zimnokrwisty

Konie zimnokrwiste hodowane w naszym kraju bardzo dobrze zaadaptowały się do biotopu ziem polskich. Ogólnie można powiedzieć, że dużą rolę w tworzeniu i doskonaleniu populacji koni zimnokrwistych odegrały importowane z Europy Zachodniej konie ardeńskie (szwedzkie, francuskie), belgijskie, jak również bretony i bulony. Początkowo była to działalność spontaniczna, wynikająca z zainteresowań poszczególnych hodowców, i dopiero później nabierała cech pracy zorganizowanej, prowadzonej w określonych regionach naszego kraju.


Wiadomo, że wytworzenie określonej rasy zwierząt związane jest bezpośrednio z konkretnym obszarem oraz warunkującymi czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. Wymienione czynniki miały również podstawowe znaczenie przy kształtowaniu się koni rasy zimnokrwistej. Jej powstanie związane jest z warunkami ekologicznymi poszczególnych regionów kraju. Konie zimnokrwiste sprowadzono na tereny Białostocczyzny i okolice sąsiednie (Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, Nowogrodczyzna, Polesie), hodowano je na Warmii i części Powiśla Gdańskiego, na Śląsku i Pomorzu Zachodnim, w rejonie ¸owicza, Sochaczewa i Radomia oraz wielu innych rejonach geograficznych Polski. W hodowli koni zimnokrwistych, podobnie jak w hodowli koni w Polsce w ogóle, można wyróżnić pewne okresy historyczne, szczegółowo scharakteryzowane przez Prawocheńskiego (1947), Pruskiego (1953, 1960), Chachułę (1962, 1965), Chachułę i wsp. (1989), Grabowskiego (1933), Nozdryn-Płotnickiego (1966), Wadowskiego (1964), Budzyńskiego i wsp. (1977) i wielu innych hipologów.


W polskim piśmiennictwie hipologicznym, nazwa "konie zimnokrwiste" została wprowadzona w roku 1964 wraz z wydaniem drukiem pierwszej księgi stadnej pt. "Księga Stadna Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych", PWRiL, Warszawa 1964. Obecnie populacja koni zimnokrwistych w Polsce w stosunku do innych ras stanowi najliczniejszą grupę rasową i obok wzrostu ilościowego pogłowia koni tej rasy, obserwuje się stale postępującą poprawę ich cech jakości w odniesieniu do wskaźników biometrycznych i użytkowych.

.... Pobierz kompletny program hodowlany PROGRAM_pkz_20170217.pdf (10,1 MB)